« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6/2019
Dboo Korro
<br> KEU-W 1.1 1.290.1' UEÚEI
<br> Rozpočtové změny roku 2019
<br> 212105100 vono 10.9.2010 5031-15: 1 1
<br> Rozpočtové opatření &.6
<br> PŘÍJ 111W m—z—uz Org Pu XXX Z.! Pin-X:XX:XX ř'cdnda Émůna F'D změně FWG XX.000003000 00011 01:11:10 1111 001:- 1 500 000.00 200 000.00 1 “100 01:10 1:10 121130 : prijmu ha!-"111111 asc-h Placená puls-.= 2) 000000000 0000 0000 1211 000 3 0:10 000,00 30? 000.00 3 3.0? 000125 Daň : přidať-151 hmmm 111 00-1210000l210I 0000 0000 13-110 000 111-0 000.00 5 000.00 1-15 000.00 Pepan-rei: za provoz swatém shmatďovůníjbfn 11.011 41 000003300 0000 13000 13-01 000 21 000.00 10 000.00 31 000.00 Daň ! hazardnmh ha! 51 000000000 0000 0300 1511 000 1100 010.011 00 300.00 500 000.00 0:10 : mmmých věc-| Paragraf 0000 nikam: 5 051 ?W.00 521 300.50 5 533 “11,00 " org: 1:01:10 0111111111111: 5 0111 1011.00 521 300.110 a 5113 000.011 Hmm- mnm 5 1:51 1100.00 521 100.110 5 50:1 0110.01: WDA—IE N+ZfU2 Drg Far Po ZJ Púuodn- hr.-111013 imám! Pozná-ré PWB 51 000000000 0000 2212 511'1 1.100 „'i'-"0 200.00 000 300.00 1 1515 5100.60 Cupra-115.- a udlžmráni Finna! 2212 nikom: GTQ 200.50 000 300.00 1 105 500.50 Slint-l:! * Tj 0310004210130 00121121 23113 51150 000 0,00 15 000_1210 E 000.00 1011110115an porada-rake- : prát.-111 squtw - 1510111111110 Paragraf 23311 celk-m: 0,00 5 000W 5 mim ÚPFI'I'Y CWT-UMPC" MĚN MÚ " 01 000000000 03100 21-420 51?1 0001 0.00 15 000.00 ři 1:11:10 00 Doma-y :: mdrbwánr' - KLUBUVNA Paragraf 111.20 all:-m: 0.00 3 00011111 5 1100.00 neumim-111111 člnmt :! furnace * Dra: m0 celkom: 579 200,00 021 300.00 1 200 500.50 VÝDAJE oaILam 575 200,00 521 mm 1 21:10 500.50
<br> Obec Hada KEÚFW 1.11.200 1 0100011
<br> ' ' " ' ; 10.9.2010 Rozpočtové zmeny roku 2019 Zpracoveno
<br> otrana: 12 Rozpočtové opatření č.6 Změna závazných ukazatelů 01111va P:" Pot Dr.-g Púvodn- hodnota Změna Pozméné Fools- 0000 1011101 mx EHBM.W 521 300_1110 011010100 PŘIJMY celkem 8 400 000.00 521 300.00 0 110 2310.00 ví'oME XXX XXX Úrg Puvodn: hodna.: Elm-éra...

Načteno

edesky.cz/d/3251668


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz