« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoké Chvojno - 5. výzva - kotlíkové dotace (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoké Chvojno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

info 5. výzva kotlíkové dotace[1].pdf [0,10 MB]
PARDUBICKÝ XXXX XXXXXX XXXXXXXXX hejtman Pardubického kraje
<br> V Pardubicích dne X.září 2019 Vážený pane primátore,vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> dovolte mi,abych Vás informoval o aktuálně vyhlášené výzvě na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji a současně Vás požádal 0 dále popsanou součinnost <.>
<br> Pardubický kraj vyhlásil dne 4.9.2019 již 5.výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje.Cílem tohoto programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje <.>
<br> Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů kvyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách wwwpardubickvkrai.czr'kotlikove-dotace <.>
<br> Aby informaci o kotlíkových dotacích dostal co nejširší okruh potenciálních příjemců,včetně občanů Vašeho města či obce,chtěl bych Vás požádat o zveřejnění informace ovyhlášení uvedené výzvy na úřední desku Vašeho města či obce.Tuto informaci kzveřejnění na úřední desku připojuji jako elektronickou přílohu tohoto dopisu.Uvedenou informací můžete dle místních zvyklostí zařadit i do obecních zpravodajů,hlášení rozhlasu apod <.>
<br> Na základě množství podnětů a dotazů z území bych Vás chtěl dále požádat,pokud to podmínky městského (obecního) úřadu Vašeho města (obce) umožňují,o další součinnost zaměřenou na určitou pomoc pro občany Vašeho města či obce,kteří buď nemají přístup kinternetu,nebo se vuvedené problematice obtížně orientují.Jednalo by se například ovytištění formuláře žádosti o dotaci a jejich příloh,nebo v případě zájmu také pomoc s vyplněním žádosti dle pokynů k vyplnění žádosti.Věříme,že to případní žadatelé z Vašeho města (obce) ocení.Tuto možnost nabízíme žadatelům také na krajském úřadě v Pardubicích <.>
<br> Kompletní informace,znění výzvy,formuláře a pokyny k vyplnění žádosti naleznete na výše uvedených internetových stránkách www.nardubíckykr...

Načteno

edesky.cz/d/3251666


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoké Chvojno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz