« Najít podobné dokumenty

Obec Lipoltice - Informace o konání zasedání ZO dne 20.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipoltice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání ZO dne 20.9.2019
Obec Lipoltice
<br> Obecní úřad Lipoltice
<br> INFORMACE
<br> O konání zasedání Zastupitelstva obce Lipoltice
<br>
<br> Obecní úřad Lipoltice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání
<br> Zastupitelstva obce Lipoltice,svolaného starostou obce Ing.Liborem Černým
<br> v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Lipoltice
<br> zasedací místnost Obecního úřadu Lipoltice,Lipoltice 2
<br>
<br>
<br> Doba konání: pátek 20.9.2019 od 18,00 hodin
<br>
<br> Navržený program:
<br>
<br>
1.Hospodaření obce za období 1-8/2019 <.>
<br> 2.Rozpočtová opatření (včetně úpravy rozpisu rozpočtu) 2019 <.>
<br> 3.Inventarizace k 31.12.2019 <.>
<br> 4.Nákup pozemku parcelní číslo 23/3 v k.ú.Lipoltice <.>
<br> 5.A) SOP a.s.Přelouč – dodatek č.2/2019 ke smlouvě č.46/02 o odvozu
<br> odpadu v obci Lipoltice <.>
<br> B) SOP a.s.Přelouč - svoz biologicky rozložitelného odpadu <.>
<br> 6.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky
<br> SDH obce na rok 2019 – II.kolo <.>
<br> 7.Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2020
<br> – výběr předmětu dotace <.>
<br> 8.Aktualizace – Program rozvoje obce Lipoltice na období 2015 – 2025 –
<br> pracovní skupina pro přípravu programu rozvoje
<br> 9.Úhrada za poskytnuté pečovatelské služby <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Lipolticích dne 11.9.2019 Ing.XXXXX XXXXX,v.r <.>,starosta obce
<br>
<br> Vyvěšeno: 11.9.2019 Sejmuto: ……………………… <.>

Načteno

edesky.cz/d/3251664

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipoltice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz