« Najít podobné dokumenty

Obec Svaté Pole - Město Dobříš - výběrové řízení na správce IT

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svaté Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

35326_2019_Hor - VŘ IT - přihláška.pdf
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
<br> IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br>
Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Oddělení tajemníka
<br>
<br>
Přihláška do výběrového řízení
<br> Podávám přihlášku do výběrového řízení na obsazení pozice:
<br> „správce IT“ <,>
<br> a to dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení ze dne 11.09.2019
<br>
<br> Jméno:
<br> Příjmení:
<br> Titul:
<br> Datum narození:
<br> Místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> Číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního občana):
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu):
<br> Telefon:
<br> e-mail:
<br> V ………………………….dne ………………….<.>
<br> ………………………………
podpis zájemce
35326_2019_Hor - VŘ IT - oznámení(1).pdf
Městský úřad Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš
<br> IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098
<br>
Tel.: 318 533 311
ID DS: pnxbx8u
<br>
www.mestodobris.cz
epodatelna@mestodobris.cz
<br>
<br>
MĚSTO DOBŘÍŠ
Městský úřad Dobříš
Oddělení tajemníka
<br>
<br>
Identifikátor/PID:
Spis.č.:
Čj.:
<br> MDOBX00LAZVM
MDOB/7563/2019/VM
MDOB 35326/2019/Hor
<br>
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br>
<br> Městský úřad Dobříš
<br> zastoupený tajemníkem městského úřadu
<br> vyhlašuje dne 11.09.2019 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa
<br> „správce IT“
<br>
<br> Pracovní náplň:
<br> • správa/administrace serverové infrastruktury provozované na Windows platformě,nutná
znalost Windows Server AD/FS/DB/DHCP/DNS/Exchange/WSUS (servery jsou provozovány
jako dedikované i jako VM servery na Hyper-V a VMWare)
<br> • správa/administrace strukturované sítě LAN/VLAN/WAN,včetně konfigurace sítových pře-
pínačů (HP2530)
<br> • správa/administrace bezpečnosti síťové infrastruktury Firewall/Router/VPN na platformě
FortiGate
<br> • správa/administrace koncových zařízení PC/Notebook/Telefony/Tablety/Tiskárny a podpora
uživatelů
<br> • správa/administrace/aktualizace databází (Oracle/SQL/Firebird)
<br> • správa/administrace zabezpečení antivirové ochrany pomocí ESET (koncové stani-
ce/servery)
<br> • správa cca 100 uživatelských účtů
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou
<br> Místo výkonu práce: Dobříš
<br> Platová třída: 9/10 (podle započitatelné praxe od 18.230 Kč do 29.740 Kč)
<br> Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků
<br> Možný nástup: ihned
<br> Požadavky na uchazeče:
✓ občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk)
<br> ✓ fyzická osoba,která dosáhla věku alespoň 18 let
<br> ✓ plná svéprávnost
✓ bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsou-
<br> zena pro trestný čin spáchaný úmyslně,nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jed-
<br>
<br>
<br> Stránka 2 (celke...

Načteno

edesky.cz/d/3251662

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svaté Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz