« Najít podobné dokumenty

Obec Bílá Lhota - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava mostu ev.č. 4498-6 Nové Mlýny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílá Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

N.Mlýny, most 4498-6.
ja"il >ozÝSzJ=U =;'0a.sQe é55é6 € =šÍJ=U = il'E E:$1A >3 'ršÍJ=U =;'r0.Eig46 >s.FšÍ J=U =;'E $=í *f.",- aai:,í- ř il 5b ť I 04t Ě!u B>io 3 >ď,\3 \>i 5C (t) Ftň XJJ
ZNAK - NOVÉ MLÝNY, PDZ OOP 4498-6
ID datové schránky: 4rub4s3
<br> Město Litovel
IČO: 00299138
č.účtu: 3620811/0100
<br> ID datové schránky: 4rub4s3
Tel.: +420 585 153 111
<br> E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
www.litovel.eu
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Litovel
Odbor dopravy
nám.Př.Otakara 777/2,784 01 Litovel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Městský úřad Litovel,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),obdržel dne: 05.09.2019 od Hroší stavby Morava a.s <.>,Průmyslová 955/4 <,>
779 00 Olomouc,IČO: 285 97 460,zastoupené na základě plné moci SEKNE s r.o <.>,Hamerská 12 <,>
772 00 Olomouc,IČO: 623 63 701,žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - sil.II/449,II/635,III/4441 a III/4498 z důvodu realizace stavby: “Most ev.č.4498-6 Nové
Mlýny“ – oprava mostu.Práce budou probíhat v termínu od 23.09.2019 do 31.12.2019 <.>
K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo předchozí písemné doporučení dotčeného
orgánu Policie ČR Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,ÚO Olomouc,DI,Kosmonautů 10 <,>
771 36 Olomouc,ze dne: 02.09.2019 pod č.j.: KRPM-105300-1/ČJ-2019 -140506.Městský úřad Litovel <,>
odbor dopravy,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,ve znění pozdějších předpisů („dále jen správní řád“)
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo přechodné úpravy: sil.II/449,II/635,III/4441 a III/4498
<br> důvod přechodné úpravy: “Most ev.č.4498-6 Nové Mlýny“ – oprava mostu <.>
<br> termín úpravy: od 23.09.2019 do 31.12.2019
po nabytí účinnosti OOP stanovení
<br> Č.j....

Načteno

edesky.cz/d/3251191

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílá Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz