« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - BERGER BOHEMIA a.s. - Zvláštní užívání - oprava TT Slovanská třída - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_III._-_Slovanska.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 11.09.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/15211/19/AlTo
Č.j.: UMO2/15614/19 Vypraveno dne: 11.09.2019
Vyřizuje:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby BERGER BOHEMIA a.s <.>,IČ 453 57 269,se
sídlem Klatovská 410/167,321 00 Plzeň - Litice zastoupenou na základě plné moci
<br> právnickou osobou SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČ 252 29 761,se sídlem Plzeňská
666,330 21 Líně a dále zastoupenou fyzickou osobou Václavem Baslem,datum narození
16.09.1982,bytem Sedlec 101,332 02 Starý Plzenec,ze dne 04.09.2019,vydává z důvodu
<br> provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci tramvajové trati v rámci akce
„Oprava TT Slovanská třída v Plzni“ na místních komunikacích,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í na místních komunikacích <.>
<br>
<br> Etapa IV-1: (16.9.2019 – 6.10.2019)
<br> na místní komunikace IV.třídy D2801 Slovanská,v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky se ulicí Motýlí až do křižovatky se
<br> silnicí III/18032c Malostranská (obě strany komunikace)
<br>
na místní komunikace III.třídy C2602 Olšová,v Plzni
<br> - vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě
strany komunikace)
<br>
<br> na místní komunikace III.třídy C2606 Jav...

Načteno

edesky.cz/d/3250895

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz