« Najít podobné dokumenty

Obec Sebečice - Zápis ze zasedání ZO 2019-6 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sebečice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis_zasedani_ZO_6_2019.pdf [1,39 MB]
1/5 Zápis č.6/2019
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 3.09.2019
<br> Přítomni : p.XXXXX XXXXX.p.XXXXXXX XXXXX.pí.XXXXXXXX XXXXXX,ping Cajthaml F rantišek„ p.XXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXX Omluveni : XXXX XXXXX Nepřítomen: X Počet přítomných zastupitelůzó Hosté : p.Nový,p.Holopírek,p.lng.Boček,p.Altman„ pí.Fialová,pí.Váchová.p.Vonka.Program : 1) Zahájení a schválení programu.2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.3) Došlá & odeslaná pošta 4) Schválení příkazní smlouvy s leteckým pořizovatelem.S) Schválení změny ÚP č.1 6) Schválení navýšení hodnotyjističe ( „hasič.Zbrojnice“ Biskoupky).7) RO č.5/2019 8) Příprava oslav 660 let obce.9) Různé 10) Usnesení a Závěr
<br> Průběh j ednání : Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod:.Na počátku jednání bylo přítomno 6 zastupitelů.Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání <.>
<br> Starosta obce pan T.Fiala seznámil zastupitele s programem a požádal o jeho případně doplnění.Byly doplněny 2 body * Došlá a odeslaná pošta
<br> Rozpočtové opatření č.5/2019 Zastupitel p.Sklenář žádal doplnění bodu — těžba dřeva a krádeže dřeva.Starosta zastupitelům navrhnul aby hlasováním rozhodli,zda bude tento bod do programu zařazen.Hlasování: pro:1 proti:5 zdrželi se : 0 Do programu zasedání nebude navržený bod těžba dřeva a-krádeže dřeva doplněn <.>
<br> l.Schválení navrženého programu i s deplněním o 2 body- Došla a odeslaná pošta a RO č.5/2019 Hlasováni: pr0:5 proti:l zdrželi se : 0 Program zasedání i doplněním byl chválen <.>
<br> 2) Schválení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi ping.XXXXXXXXX XXXXXXXX a p.XXXXX XXXXX Hlasování: prX:X proti: X zdrželi se : X Ověřovatelé zápisu byli schválení <.>
<br> Zapisovatelem byla navržena pí.XXXXXX XXXXXXXX
<br> K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Hlasování: prozó proti: 0 zdrželi se : () Zapisovatel zápisu byl schválen <.>
<br> Ž/Úť/aý %—
<br> 2/5 3) Došlá a odeslaná pošta a) Došlá pošta: Zapsaná v knize ...

Načteno

edesky.cz/d/3250847

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sebečice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz