« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žabovřesky - Program VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žabovřesky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
Starostka městské části Brno-Žabovřesky s v o lá v á VI.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky,které se bude konat dne 19.9.2019 V 17:00 hodin
<br> v Kulturním domě Rubín,Makovského nám.3,Brno
<br> Program:
<br> 1.Kontrola úkolů
<br> 2.Plnění rozpočtu za 1.pololetí 2019 městské části Brno- -Žabovřesky včetně bytového hospodářství
<br> 3.Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno- -Žabovřesky na období 2021—2025
<br> 4.Rozpočtové opatření č.10/2019
<br> 5.Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole,Brno,nám.Svornosti 8 na právní zastoupení
<br> 6.Oddělení pozemku p č.2608/15,k.u.Žabovřesky a jeho následné svěření do správy městské části Brno- Žabovřesky
<br> 7.Nabytí pozemků vše v k.ú.Žabovřesky,z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví statutárního města Brna a jejich následné svěření do správy městské části Brno- Žabovřesky — lokalita Žabovřeské louky
<br> 8.Prodej pozemku pod garáží k.ú.Žabovřesky
<br> 9.Žádost o uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců — nájemce bytu Pod Kaštany 2281/12,Brno
<br> 10.Žádost o uzavření dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců — nájemce bytu Mozolky 2432/57,Brno
<br> 11.Postoupení pohledávky původního nájemce bytu v domě Pod Kaštany 20,Brno,novému nájemci bytu (ustš 1879 obč.z.)
<br> 12.Pravidla postupu při pronájmu bytů v majetku Statutárního města Brna,městské části Brno- Žabovřesky
<br> 13.Vyjádření městské části Brno- Žabovřesky k využití předkupního práva ke stavbě garáže postavené na pozemku k.ú.Žabovřesky — lokalita ul.Zeleného
<br> 14.Připoj ení a realizace pr0j ektu Audit familyfriendlycommunity
<br> 15.Novela přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.11/2017,o nočním klidu
<br> 16.Návrh novelizace příloh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2010 <,>
<br> 17 <.>
<br> 18 <.>
<br> 19 <.>
<br> 20 <.>
<br> 21.22 23 <.>
<br> o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,za účelem zabezpečení místních záležitostí veřej...

Načteno

edesky.cz/d/3250833

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žabovřesky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz