« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Svolání VI. zasedání ZMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání VI. zasedání ZMČ
zwg
<br> Starosta MČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,Brno
<br> SVOLÁVÁM
<br> Vl.zasedání Zastupitelstva MČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora na čtvrtek 19.září 201 9
<br> v 16 hodin do zasedací místnosti zastupitelstva na Radnici MČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> Palackého nám.11,Brno
<br> Program:
<br> 1 <.>
<br> ???—FUN
<br> „& „
<br> 9 <.>
<br> 10.ll.12.13.14.15.16 <.>
<br> 17.18.W.20.21 <.>
<br> V Brně dne 12.9.2019
<br> Zahájení a) Jmenovánízapisovatelky b Volba sčítatelů hlasů Volba ověřovatelů zápisu Zpráva ověřovotelů zápisu ze V.zasedání ZMČ Schválení pořadu jednání Vl.zasedání ZMČ
<br> V
<br> Q&Q
<br> Rozpočtová opatření č.6/2019 a č.7/2019
<br> Plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31.7.2019
<br> Mezitímní Účetnízávěrka městské části sestavená k 30.6.2019
<br> Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno—Řečkovice a Mokrá Hora na období 2021—2025 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna
<br> Zpráva Městské policie Brno o bezpečnostní situaci v městské části Brno—Řečkovice a Mokrá Hora za rok 2018
<br> Plnění rozpočtu VHČ bytového hospodářství k'3l-.-»7.2019
<br> Smlouva o postoupení pohledávky s panem Patrikem Hlavaiem
<br> Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č.3882/1 v k.Ú.Řečkovice při ulici Jezerůvky
<br> Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p.č.2354/1 v k.Ú.Řečkovice při Palackého náměstí (pod stánkem)
<br> Žádost o vyjádření ke směně pozemků v k.Ú.Řečkovice při ulici Kubově
<br> Vyjádření k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brno č.19/2017,kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně
<br> Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.9/2017,o pravidlech pro pohyb psu
<br> Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.11/2017,o nočním klidu Vyjádření k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č.5/2010,o ...

Načteno

edesky.cz/d/3250820

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz