« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Zveřejnění záměru změny v pronájmu majetku obce - bývalá Orlovna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru změny v pronájmu majetku obce - bývalá Orlovna
Statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň Majetkoprávní odbor Úřadu městské části Jírova 2,628 00 Brno
<br> Zveřejnění záměru změny V pronájmu majetku obce (část bývalé Orlovny)
<br> V souladu s š 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích a pověřením Rady městské části Brno- Líšeň ze dne 19,2.2002 zveřejňuje majetkoprávní odbor ÚMČ Brno-Líšeň záměr změny v pronájmu majetku obce,a to:
<br> - nebytových prostor v budově č.p.938,ul.Holzova or.č.7 (část bývalé Orlovny),která je součástí pozemku p.č.3085/1,k.ú.Líšeň,zaps.na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Brno-město <.>
<br> Jedná se o nebytové prostory využívané SK Líšeň,tzn.celá levá polovina budovy (při pohledu z ul.Holzova) se samostatným vchodem <.>
<br> Nájemní vztah sjednaný na dobu neurčitou s možností výpovědi bude změněn na nájem na dobu určitou 15 let <.>
<br> Připomínky a náměty ke zveřejněnému záměru mohou občané & ostatní subjekty podávat po dobu jeho zveřejnění maj etkovému odboru ÚMČ Brno-Líšeň,Jírova 2 <.>
<br> Statutární město Brno
<br> „ Městská část Brno—Líš “ ' en V Brne dne 9.9.2019 Majetkoprávníodbor Úřadu městské části
<br> Jírova 2,628 00 Brno
<br> JUDr.Eva VŽcková—Veselá ved.majetkoprávního odboru
<br> Vyvěšeno dne: 9.9.2019
<br> Sejmuto dne: 25.9.2019 Úřad městské částl města Brna
<br> Emo-Líšeň Jlmva 2,628 00 Brno
<br> XXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3250818


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz