« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek -Horníkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek -Horníkova
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO _ LíšEN Útvar taj emmka Jírova 2.628 00 Brno
<br> Brněnské komunikace a.s.IČ: 60733098
<br> Rennská tř.787/1a
<br> 639 00 Brno
<br> zast <.>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o.IČ: 41602901
<br> švédská 5 620 00 Brno VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA Oprávněná úřední osobaLlNKA E —MAIL DATUM MCLISEN 07286/2019/2000/Kůs Kůs/544424878 kus©lisen.brno.cz 03.09.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Útvar tajemníka,referát pozemních komunikací Úřadu městské části Brno—Líšeň,jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle % 40 odst.5 písm.c ) zákona
<br> č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“) a podle šl24 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a v souladu se Statutem města Brna,na základě žádosti Brněnských komunikací a.s <.>,IČ: 60733098,Renneská tř.787/13,639 00 Brno zastoupené společností GEFAB CS„ spol.s r.o <.>,IČ: 41602901,Švédská 5,620 00 Brno
<br> ze dne 9.8.2019 vydává,z důvodu obnovy vodorovného dopravního značení parkovacích míst tento návrh na opatření obecné povahy:
<br> Podle % 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích dočasně zakazuje stání na místní komunikaci v ulici Horníkova včetně parkoviště před Poliklinikou Líšeň v termínu:
<br> 30.09 2019 — 1.10.2019.Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v MČ Brno-Líšeň bude dle projektu dopravního značení zpracované společností GEFAB CS„ spol.s r.o <.>,IC: 41602901,Svédská 5,620 00 Brno,provedena svislou přenosnou dopravní značkou B 29 „Zákaz stání“ <.>
<br> Toto opatření obecné povahy bude vydáno s následujícími podmínkami:
<br> 1.Umístění svislé přenosné dopravní značky B 29 „Zákaz Stání“ (dále také jen "svislá přenosná dopravní značka") bud...

Načteno

edesky.cz/d/3250817

Meta

Stavby   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz