« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr městské části p.č.3043/95 k.ú. Komín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu pozemku p.č. 3043-95.pdf (PDF 86.87 kB)
J
<br>.114) !.Stain "omlazená- <.>,-
<br> -' _ mestská-im sen:; $emai- —
<br> Utvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br> sp.zn.: S-MCBKOM 03511/2019/1 V Brně dne 10.09.2019
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,grogachtovat nebo gpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat ial_(o výnrosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Komín
<br> pronajmout
<br> 1) Část pozemku p.č.3043/95,k.ú.Komín,obec Brno,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 585 m2 (z celkové výměry 20.454 m2) <.>
<br> /' 3010/7 3014/8
<br> 30409
<br> 3043/66
<br> sua tm kan-wr nm m— 11236
<br> Výlučným vlastníkem výše uvedeného pozemku je statutární město Brno,přičemž tento pozemek byl v souladu s vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,svěřen městské části Brno-Komín do správy,a to s dispozičním právem jeho pronájmu <.>
<br> Bližší informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Minster,Útvar tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,dv.211,tel.541 428 168,e-mail: minster©kornin.bmo.cgf:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX starostka MČ Brno-Komín
<br> Zveřejněno:
<br> Sňam: j_—Statutái'ri_í=X_iěstf) Brno ! ] Městská část Brno-Komín :
<br> \ < O) L _staras—m

Načteno

edesky.cz/d/3250816

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz