« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kníničky - Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy Více informací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kníničky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

csob_vokolo_priglu_2019-1-.pdf [2.36 MB]
BS Morava spol.s r.o <.>
dopravní značení: půjčovna - prodej - servis
<br> Foltýnova 19,635 00 Brno
provozovna: Brno,Jihlavská ul <.>
<br> tel.: 547 242 042,e-mail: info@bsmorava.cz <,>
www.bsmorava.cz
<br> Řešení dopravní situace
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny:
<br> verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> Projekt dopravního značení
<br> termín:
<br> mapa
<br> ČSOB Vokolo príglu 2019
<br> 2019AK00109
<br> 2019PR00074
<br> 1
<br> 27.5.2019
<br> Brno - Brněnská přehrada <,>
<br> 11
<br> běžecký závod pro širokou veřejnost
<br> Brněnský klub běžeckých aktivit
<br> stávající DZ dočasně zrušit
<br> počty jsou pouze orientační
<br> nutno osadit 7 dní předempřechodné DZ
<br> stávající DZ
<br> Legenda:
<br> 12.10.2019,10.00 - 15.00 hod <.>
<br> čj.:MMB– /2019
<br> Pod čj.:KRPB- /ČJ-2019-0600DI
<br> Platnost do: Podpis:
<br> DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> Odsouhlaseno dne:
<br> Dle § zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> Dle § zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK,správa Brno
<br> SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK
<br>
<br> BS Morava spol.s r.o <.>
dopravní značení: půjčovna - prodej - servis
<br> Foltýnova 19,635 00 Brno
provozovna: Brno,Jihlavská ul <.>
<br> tel.: 547 242 042,605 525 222,fax: 547 242 041
www.bsmorava.cz e-mail: info@bsmorava.cz
<br> Řešení dopravní situace
B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> B
S
M
<br> O
R
A
V
A
<br> w
w
w
<.> b
sm
<br> or
av
<br> a <.>
cz
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
N
A
ČE
<br> N
Í
<br> D
O
P
R
A
V
N
Í
Z
...
vv_vokolo_priglu.pdf [77.95 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> 601 67 BRNO,Kounicova 67 Odbor dopravy Č.j.: MMB/0353795/2019 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/0D/MMB/0353795/2019 Ing.Lang 542174217 11.9.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle & 77 odst.1 písm.c) á & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ča KŘP JMK,č.j.KRPB-169817-1/ČJ—2019-0600DI,ze dne 20.8.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením g 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> BS MORAVA,spol.s r.o <.>,Foltýnova 19,635 00 Brno,IČ: 255 11 009
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na silnicích II.třídy Rakovecká,Obvodová,Kníničská,na silnicích HI.třídy Stará dálnice,Ondrová,na místních pozemních komunikacích Hrázní,Rakovecká,Přístavní,Plíškova,Páteřní,Kníničská,Bystrcká a na veřejně přístupných účelových komunikacích NN26 (komunikace Skalky vedoucí po levém břehu přehrady),komunikace NN2013 (komunikace podél TJ Lodní sporty),NN2058 (komunikace podél Sokolského koupaliště),Přístavní (komunikace k přístavišti Bystrc),obslužná komunikace hotelu Santon,Rozdrojovická podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu konání akce „ČSOB Vokolo Príglu 2019“ <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je 12.10.2019.Skutečný termín bude upřesněn vrozhodnutí o uzavírce,resp.záboru komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb ...

Načteno

edesky.cz/d/3250814

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kníničky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz