« Najít podobné dokumenty

Město Kralovice - Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Dětského domova Nepomuk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitele Dětského domova Nepomuk
PLZENSKÝ KRAj
<br> Č.j.PK-ŠMS/1D225I19 V Plzni dne 9.Září 2019
<br> vyhlašuje
<br> v samostatné působnosti jako zřizovatel škol a školských zařízení
<br> KONKURZ
<br> na obsazení pracovního místa ředitele školského zařízení
<br> Dětského domova,Nepomuk
<br> PředpokladJLpro výkon činnosti ředitele
<br> Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,psychická způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb <.>,o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zjištěná osobou akreditovanou k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle citovaného zákona,organizační a řídící schopnosti,znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů,občanská a morální bezúhonnost,dobrý zdravotní stav <.>
<br> Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 9.října 2019 v obálkách označených „KONKURZ DD,Nepomuk - NEOTEVIRAT“ na adresu:
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství,mládeže a sportu Škroupova 18
<br> 301 00 PLZEN
<br> K přihlášce doložte:
<br> Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,doklad o ukončeném studiu zaměřeném na Speciální pedagogiku),doklad o průběhu zaměstnání potvrzený poslednim zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe,životopis (psaný vlastní rukou),koncepci rozvoje Dětského domova,Nepomuk (maximální rozsah 5 stran strojopisu),výpis z rejstříku trestů (ne starší půl roku) nebo doklad o jeho vyžádání,lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce <.>
<br> \ašaczc “aw
<br> \ Mgr.XXXXX XXXXXXXXX náměstkyně hejtmana pro oblast školství ' a cestovního ruchu

Načteno

edesky.cz/d/3250627

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz