« Najít podobné dokumenty

Obec Okřesaneč - Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Zbýšova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Okřesaneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Zbýšova
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora
Benešova 97,Hlouška,284 01 Kutná Hora
<br>
Naše značka: SPU 280017/2019/Sb
Spisová značka: 2RP12194/2011-130706
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.svobodova2@spucr.cz
<br> Datum: 22.7.2019
<br>
<br> Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Zbýšova
– oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav
<br> Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kutná Hora (dále jen „pobočka“)
jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení <,>
že v souladu s ustanovením § 11 odst.1 zákona je,počínaje dnem 1.8.2019,možno po dobu 30 dnů tj <.>
nejpozději do 30.8.2019 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Chlum u Zbýšova a částech k.ú.Čejkovice u Zbýšova,Dobrovítov a Zbýšov
v Čechách.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce (kancelář č.412) a na Obecním úřadě ve Zbýšově <,>
příslušná část (okolní k.ú.) je také k nahlédnutí na Obecních úřadech Dobrovítov a Čejkovice <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u pobočky.K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí P...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Okřesaneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz