« Najít podobné dokumenty

Obec Syřenov - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syřenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.1/2019
<br>
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov,které se konalo dne 22.02.2019 od 19.00
<br> hod.v místním pohostinství Na Klepandě <.>
<br>
<br> Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet),17 občanů,3 hosté
<br>
<br> Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing.XXXXXXXXX XXXXX přivítáním všech přítomných <.>
<br> Konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval
<br> přítomnost všech zastupitelů.Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení
<br> z minulého veřejného zasedání.K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek.Starosta
<br> požádal pana B.Holečka a M.Bláhu,aby ověřili tento zápis.Dále přednesl následující
<br> program dnešního veřejného zasedání:
<br>
1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2018
4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2018
5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2018
6) Žádost o poskytnutí daru spolku Život bez bariér,z.ú.a Sdružení pro záchranu hradu
<br> Kumburku,o.s <.>
<br> 7) Výběr zhotovitele průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č.2298 v katastrálním
území Syřenov
<br> 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2019
9) Schválení rozpočtového výhledu 2010 – 2023
10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice
<br> jednotky požární ochrany Syřenov
<br> 11) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Podpory jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
<br> 12) Schválení podání žádosti Fondu životního prostředí no poskytnutí dotace na provedení
průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č.2298 k.ú.Syřenov
<br> 13) Výběr zhotovitele akce „Oprava vnější hradby mezi první bránou a první baštou
v areálu hradu Kumburk“
<br> 14) Různé informace a diskuse
15) Rekapitulace usnesení
16) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3248903

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Syřenov
09. 03. 2020
05. 03. 2020
21. 02. 2020
06. 12. 2019
04. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Syřenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz