« Najít podobné dokumenty

Obec Syřenov - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syřenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.1/2019
<br>
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov,které se konalo dne 22.02.2019 od 19.00
<br> hod.v místním pohostinství Na Klepandě <.>
<br>
<br> Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet),17 občanů,3 hosté
<br>
<br> Veřejné zasedání zahájil starosta obce Ing.XXXXXXXXX XXXXX přivítáním všech přítomných <.>
<br> Konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádně vyhlášeno a svoláno a dále konstatoval
<br> přítomnost všech zastupitelů.Požádal paní R.Hrdličkovou o přečtení zápisu usnesení
<br> z minulého veřejného zasedání.K přečtenému zápisu usnesení nebylo připomínek.Starosta
<br> požádal pana B.Holečka a M.Bláhu,aby ověřili tento zápis.Dále přednesl následující
<br> program dnešního veřejného zasedání:
<br>
1) Zpráva z inventarizace obecního majetku
2) Zpráva z evidence obyvatelstva za rok 2018
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2018
4) Zpráva o nakládání s komunálním odpadem za rok 2018
5) Zpráva o činnosti na hradě Kumburk za rok 2018
6) Žádost o poskytnutí daru spolku Život bez bariér,z.ú.a Sdružení pro záchranu hradu
<br> Kumburku,o.s <.>
<br> 7) Výběr zhotovitele průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č.2298 v katastrálním
území Syřenov
<br> 8) Schválení rozpočtu obce Syřenov na rok 2019
9) Schválení rozpočtového výhledu 2010 – 2023
10) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu nové požární zbrojnice
<br> jednotky požární ochrany Syřenov
<br> 11) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Podpory jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
<br> 12) Schválení podání žádosti Fondu životního prostředí no poskytnutí dotace na provedení
průzkumného vrtu pod Kumburkem na p.p.č.2298 k.ú.Syřenov
<br> 13) Výběr zhotovitele akce „Oprava vnější hradby mezi první bránou a první baštou
v areálu hradu Kumburk“
<br> 14) Různé informace a diskuse
15) Rekapitulace usnesení
16) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování : Pro 7 členů zastupitelstva Proti: nikdo Zdrželi se: nikdo
<br> Usnesení bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br> * * *
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3248903

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Syřenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz