« Najít podobné dokumenty

Obec Bohdalec - Informace o svolání 5. zasedání ZO - 12.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohdalec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o svolání 5. zasedání ZO - 12.9.2019
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec
<br> Obecní úřad Bohdalec V souladu s ustanovením š92 & čj 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bohdalec,svolaného starostou Ondřejem Vencálkem <.>
<br> Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu v Bohdalci,Bohdalec 101.Doba konání: 12.září 2019 od 19:00 <.>
<br> Program zasedání:
<br> V Bohdalci 4.září 2019
<br> 1 2 3 4 5.6 7 8
<br>.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
<br>.Darovací smlouva — COOP družstvo Velké Meziříčí.<.> Dispozice s majetkem obce — záměr č.2/2019 <.>
<br>.Věcné břemeno E.ON — přípojka NN — Bohdalec 57.Žádost — Domácí hospic Vysočina,o.p.s <.>
<br> Žádost — XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Informace z obecního úřadu <.>
<br> Usnesení a závěr <.>
<br> OBECNÍ ÚŘAD BOHDALEC BOHDALEC 101 592 55 Bobrová
<br> XXXXXX XXXXXXXX starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu (i elektronické-): 4.9.2019 Sňato z úřední desky obecního úřadu:

Načteno

edesky.cz/d/3248827

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohdalec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz