« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (Dačice - Jemnice) (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.pdf [0,36 MB]
1
<br> Městský úřad Dačice
odbor dopravy
<br> Krajířova 27/I,380 13 Dačice
<br> Datum: 6.září 2019 Telefon: 384 401 245
Spis č.: 2742/2019 e-mail: siln.hosp2@dacice.cz
Č.j.: ODO/20533-19/PROM Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
Oznámení veřejnou vyhláškou
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Dačice,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích (dále zákon o silničním provozu),ve znění
pozdějších předpisů,podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br>
<br> stanovuje
žadateli VIALIT SOBĚSLAV spol.s r.o <.>,Na Švadlčkách 478/II,392 01 Soběslav
<br> IČ: 14504456
<br>
přechodnou úpravu provozu na silnici II.třídy číslo 408,na silnici III.třídy č.15111 a 15214 při
provádění pokládky jednovrstvého mikrokoberce na silnici II/408 v km 20,570 – 23,120 po
předchozím písemném vyjádření majetkového správce komunikace,Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje a příslušného orgánu Policie ČR,DI Jindřichův Hradec takto:
<br> 1.Popis místa uzavírky:
Není stanovena <.>
<br> 2.Při přechodné úpravě provozu budou osazeny přenosné svislé dopravní značky dle popisu a
situace odsouhlasené Policií ČR,KŘP Jihočeského kraje,DI Jindřichův Hradec ze dne 15.08 <.>
2019,č.j.KRPC-112180-1/ČJ-2019-020306 a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje ze dne
05.09.2019,č.j.14247/2019 <.>
<br> 3.Přechodná úprava provozu na uvedené pozemní komunikaci bude vyznačena dopravními
značkami základní velikosti.Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích,ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení <.>
<br> 4.Přenosné svislé dopravní značení bude v provedení reflexním,musí být umístěno na
červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodn...
Situace_DIO_-_II_408.pdf [1,05 MB]
Dopravní opatření na silnici III408 mezi Ostoikovicemi a Třeběticemi
<br> Součást stanoveni Městského úřadu Dačice odboru dopravy a silničního hospodářství čj.: smažení! _49 zadne: G.ů-QMT
<br> odis: PP £
<br> “čluViaIit
<br> Schéma řešení odbočkv na Ostojkovice
<br> Součást stanov: ::!
<br> Městského úřadu Dačice odboru dopravy a silničního hospodářství č.j.: 050120533,45 „dne: (2.5.Ičo/ff)
<br> podpis—' Á
<br> 009 933 |
<br> gw W Standardní pracovni misto.Zúženi vozov- ky na jeden iizdni pruh.Řizeni provozu 0017.| světelnými signály.ELBE DOG —— výstražné světlo typu 1 ďeogg ' nebo značka umístěna na íiuorescenčnim žlutoze- ' ienem podkladu,v protisměru shodné
<br> 002
<br> ow W | OOi <.>
<br> 9
<br> 9023 © 826 | —— 20
<br> řízení dopravy pomocí semaforů nebo regulovčiků
<br> příčná uzávěra jednostrannými smérovacimi deskami
<br> “ 203 podeina uzavera oboustrannymi smerevacrmi
<br> deskami odstup max.20 m
<br> 9088 8213 <.>
<br> GMO 22
<br> [) příčná uzávěra zábranou minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> řízeni dopravy pomoci semaforů nebo regulovčíků
<br> OZ _— 928 ©
<br> než 300m po 300m - 500m
<br> © B20a.100 1) Opakování v případě podélné uzávěry další
<br> 200 Součást SÍ-Tílř': sva-ní 3205 0 Městského úřadu Dačice 300 odboru dopravy a silničního hospodářství
<br> B21a Č-i-= ObOiŽ0531—f3 zadn—3: C.9.?c-fg podpis: |._— 400 (
<br> 600 vzdálenosti v metrech
<br> \\Vlallt i g -i18- 1019
<br> Schéma řešení odbočky
<br> Součást stanoveni Městského úřadu Dačice odboru dopratf & silničního hospodářství
<br> č.j.: 013012053
<br> podpis: ÍC
<br> _49 zadn—xca'žofa
<br> řízeni pracovníkem stavby nebo semaforem
<br> 283% 08% © W ©
<br> 3028 +9LV €OZE + OLV
<br> \\Vialit

Načteno

edesky.cz/d/3248580

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz