« Najít podobné dokumenty

Obec Orel - Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Orel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2019 
Obec Orel KEO-W 1.11.290 / Uc06x
<br> Rozpodtov6 opatfeni d.5 / 2019
zpncoveno: 2.8.2019
<br> strana: 1
<br> pRfuruv
<br> N+Z+UZ Org XXX XXX ZJ Pivodnl hodnola Zl']'ena Pozm€ne Popis
t) XXXXXXXXX XXXX 0000 1340 000
2) 000000000 0000 0000 1341 000
3) 000000000 0000 0000 1381 000
<br> Paragraf 0000 celkem:
<br> 4) 000000000 0000 3632 2111 000
Pangraf 3632 celkem:
<br> 5) 000000000 0000 3639 2310 ooo
6) 000000000 0000 3639 3111 000
<br> Palagraf 3639 celkem:
<br> 412 000,00
<br> 10 000,00
<br> 32 000,00
<,> 154 000,00
<br> 16 000,00
<br> 16 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 7 000,00
<br> 200,00
<br> 20 000,00
<br> 27 200,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 8 000,00
<br> 10 000,00
<br> 419 000,00 Poplalek za provoz syst6mu shroma:dov6nl,sbEru,p
10 200,00 Poplatek ze Psi
52 000,00 XXX z hazadnich her
<br> XXX XXX,XX
<br> 18 000,00 Plijmy z poskytovan i sluzeb a Wrobkt
18 000,00 Pohtubnictvl
<br> 2 000,00 Plijmyz prodeje krStkodob.majetku a drob.dlouhodo
<br> 8 000,00 Plijmyz prodeje pozemk!
<br> 10000,00 Komun6lni slu:by a 0zemni rozvoijinde nezaa *
<br> Org: OO0O celkem: 470 000,00 39 200'00 509 200,00
<br> PRUMY celkem 470 000,00 39 200,00 509 200,00
<br> Woare
N+Z+Uz Pol ZJ ZmenaPar Pivodnihodnota Po zmCn6
<br> 140 000,00 N6kup oslatnich sluzeb
140 000,00 Silnice
<br> 10 400,00 Vei.rozhlas opravy,[driby
10 400,00 Rozhlas a televize
<br> 3 000,00 Ndkup ostatnich slu:eb
3 000,00 Nebytov6 hospodalstvl
<br> 5 000,00 Studene voda
5 000,00 Pohtebnictvi
<br> 500,00 Ndkup materielu jinde nezaiazen)i
1 000,00 Pohonne hmoty a mazjva
<br> 50 000,00 Poradenske a pravnislu:by
<br> 10 000,00 Platby danr a poplatki,st6tnlmu rozpoau
<br> 51500,00 Komunalnl slu:by a fzemnl rozvoi ilnde nezal
<br> 120 000,00 Eudovy,XXXX a stavby
XXX XXX,XX Sbdr a svoz komun6lnlch odpadli
<br> 270 500,00 Drobni hmotni dlou hodobi majeiek
<br> 270 500,00 Pdee o vzhled obci a velejnou zelei
<br> 17 400,00 Ostatniosobni Wdaje
3 500,00 Ndkup ostatnich sluzeb
<br> 20 900,00 Volby do ...

Načteno

edesky.cz/d/3248511

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Orel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz