« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 104.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 104.pdf
1/2
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> řatgšuršašgtšmesto Ostrava písemnost ev.č.: ' 0% 5043 vyvěšena dna: ___/E:.ŽÍL—
<br> sňata dne: za správnost: % DO D AT E K souběžně zveřejněna n intemetu
<br> k návrhu programu 8.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 18.září 2019
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele
<br> Předkladatel Inq_ XXXXX XXXXXX,MBA.primátor:
<br> XX.Návrh na změnu ve Statutověm výboru zastupitelstva města
<br> Sli Informativní zpráva o přípravě a realizaci projektu SametOVAl !! 1989-2019
<br> Předkladatel qur.XXXXX XXXXXXX.náměstek primátora: XX.Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům V k.ú.Hrušov,obec Ostrava
<br> 83.Návrh na záměr města zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava
<br> 84.Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č.0396/ZM 1822/7 ze dne 19.6.2019 V bodě 4) a návrh na uzavření kupní smlouvy ve strategické průmyslově zóně Ostrava — Mošnov se společnosti Ostrava Airport Multimodal Park s.r.o <.>
<br> 85.Návrh koupit & svěřit pozemek v k.ú.Stará Bělá,obec Ostrava 86.Návrh na záměr města neprodat nemovité Věci V k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> 87.Návrh na uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k.ú.Hrabůvka,obec Ostrava
<br> Předkladatel lnq.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 88.Uzavření smlouvy o úvěru pro městský obvod Poruba 3 Komerční bankou,a.s <.>
<br> Statutární město Ostrava rada města ĚĚĚŠĚŠĚĚ ŽŠ
<br> Předkladatel Mor.Andrea Hottrnannová,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 89.Změna usnesení č.O404/ZM1822/7 ze dne 19.6.2019
<br> Předkladatet ind.Zbyněk Pražák,Ph.D <.>,náměstek primátora:
<br> 90.Návrh na poskytnutí & změnu účelu a podmínek čerpání již poskytnuté návratné finanční výpomoci organizaci Ctyřlístek—centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,příspěvková organizace
<br> 91.Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů sociálních služeb v letech 2...

Načteno

edesky.cz/d/3247760

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz