« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - pronájem - pacht pozemky k.ú. Nahořany u Čkyně.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem - pacht pozemky k.ú. Nahořany u Čkyně.pdf
Městys Čestice,Čestice 1,387 19 IČO 251089 tel.383 396 203 Čestice 10.9.2019
<br> Veřejná vyhláška Městys Čestice v souladu s ustanovením š 39,odst.1) zák.č.128/2000
<br> Sb.o obcích (obecní zřízení) a po projednání v zastupitelstvu obce dne 31.7.2019 tímto zveřejňuje:
<br> záměr pronáimu (nachtu) nemovitého maietku městyse:
<br> k zemědělskému využítí :
<br> k.ú.Nahořany u Čkyně p.č.KN 1084/8 37 m2 p.č.KN 1086 805 m2 p.č.KN 580/1 115 m2 p.č.KN 592/5 632 m2 p.č.KN 607/7 769 m2 p.č.KN 1084/10 31 na2 p.č.KN 1087 51 m2
<br> Zájemci o pronájem doručí své nabídky v uzavřené obálce na úřad městyse Čestice v uzavřené obálce s nápisem „Pronájem zemědělských pozemků — k.ú.Nahořany u Čkyně — NEOTVÍRAT“.Nabídka bude obsahovat nabídkovou cenu pachtovného za 1 ha pozemků a XXX.Nabídky budou přijímány do X.XX.XXXX.Vyhodnocení proběhne na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse Čestice <.>
<br> za Městys Čestice: XXXXX XXXXX v.r.- starosta
<br> _;.f I'___ -1
<br> Vyvěšeno: 10.9.2019 Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/3247666

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz