« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - VŘtajemník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VRtajemnik_MO.pdf 342,86 kB

Statutární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 5 – Křimice
<br> Starosta MO Plzeň 5 - Křimice
v souladu se zákonem č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků
<br> vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci
<br> tajemník/tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 5 - Křimice
platová třída: 12 (v souladu s nařízením vlády č.564/2006 Sb.)
místo výkonu práce: Plzeň
Rámcová pracovní náplň:
<br> <br> organizování činnosti úřadu městského obvodu
komplexní zajišťování úkolů v přenesené působnosti obce
koordinace pracovně právních vztahů zaměstnanců a jejich odměňování
zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů městského obvodu
<br> Kvalifikační a odborné požadavky:


<br> 

<br> ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském programu oboru Veřejná správa nebo
Právo <,>
nejméně 3 roky praxe jako vedoucí zaměstnanec,nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy
v pracovním nebo služebním poměru ke státu,nebo ve funkci člena zastupitelstva územního
samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce <,>
manažerské dovednosti a organizační schopnosti <,>
dobrá znalost práce s PC <,>
základní znalost informačních systémů veřejné správy
dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
splnění požadavků stanovených zákonem č.451/1991 Sb.<,>
splnění požadavků dle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů <.>
<br> Nabízíme:
 zajímavé a perspektivní zaměstnání
 motivující osobní příplatek adekvátní obsazované pracovní pozici
 příplatek za vedení,mimořádné odměny
 další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění,stravenky a další benefity)
Předpokládaný datum nástupu: duben 2016
<br> Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1.přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa,jméno,příjmení,titul,datum a místo
narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,číslo občanského průkazu,datum a podpis)
2.strukturovaný životopis
3.výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4.ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5.personální dotazník a čestné prohlášení (je možno vyzvednout přímo na personálním oddělení
MMP nebo stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad,Pracovní místa)
6.osvědčení ve smyslu zákona č.451/1991 Sb.<,>
7.souhlas s případným psychologickým testováním
<br> Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá do …2.3.2016….<.>.<.> … Úřad městského obvodu
Plzeň 5 - Křimice <.>
<br> Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením „Výběrové
řízení – tajemník/tajemnice ÚMO Plzeň 5 – Křimice“,na které bude uvedeno jméno
uchazeče a jeho adresa <.>
Bližší informace je možné získat u pana Víta Mojžíše,starosty MO Plzeň 5 – Křimice,tel <.>
číslo 378 036 800,nebo v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice <.>

Načteno

edesky.cz/d/324725

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz