« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - cetin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

cetin.pdf 885,17 kB

ı :'ın ř
x 4 'žı
<.> _ż,hvfç
l Í ˇ :x in.<.>,<.> __ <.>,Eıä
TW-.<.> " v.-
à A i n x k
<br> Vážený pane starosto <,>
<br> dovolte,abychom se na Vás obrátili jménem Společnosti Česká telekomunikační
<br> infrastruktura as <.>,ıčo 04084063 <.>
<br> Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (Zkráceně CETlN) nabyla ke dni 1.6.2015
vlastnictví telekomunikační infrastruktury,která je rozšířena po celém území České
republiky.Kabely podzemního a nadzemního Vedení,stožáry nadzemního Vedení a
případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce.Právní titul umístění sítí
<br> vyplývá Z řady právních předpisů <.>
<br> Česká telekomunikační infrastruktura byla Založena Za účelem zpřístupnění této
infrastruktury všem operátorům a potencionálním poskytovatelům telekomunikačních služeb
v České republice.Infrastruktura je zároveň kritickou infrastrukturou ve smyslu zákona o
kybernetické bezpečnosti.Rádi bychom Vás proto požádali o Zveřejnění této informace
<br> na úřední desce obecního úřadu,případně najiných vhodných místech ve Vaší obci <.>
<br> Zájmem naší společnosti,všech poskytovatelů telekomunikačních služeb,kteří její
infrastrukturu využívají nebo mohou využívat,ale i zájmem zákazníků telekomunikačních
<br> služeb je,aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací či jinými Zásahy <.>
<br> Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit,že podle § 101 Zákona č.127/2005 Sb.jsou
stavebnici,kteří budou provádět činnost spojenou se Zemními pracemi,povinni provést
opatření,aby nedošlo k poškození vedení komunikační Sítě.To Se týká i provádění hluboké
<br> orby na zemědělských pozemcích,Zemních praci a terénních úprav <.>
<br> Mezi tato opatření patří především to,že Si stavebník nebo např.Zemědělec,vlastník
nemovitosti či jeji uživatel,má před Začátkem prací vyžádat nvyjádření o existenci
<br> nadzemních nebo podzemních sítí“ <.>
<br> Naše společnost je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na následující
<br> internetové adrese: http:llcetin.cz/weblquestldokumentace site
<br> Stejně tak bychom Vás rádi upozornili na nebezpečí poškození nadzemní Sítě při průjezdu
<br>
<br>
<br> ıˇco: 04084063 ˇ
<br> Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.se sídlem Olšanská 268116,Praha 3,PSC 130 00 <,>
reg.u Městského soudu v Praze spis.Zn.B 20623
<br> WWW.cetin.cz
<br>
<br> i; fˇiľ'
\-.ı“.x 3
<br> _“.=
ár-.x' TL,ž--n-fl
<br> zemědělské nebo stavební techniky S nesklopenými součástmi Zasahujícími do výšky <.>
<br> Vážený pane starosto,jsme přesvědčení,že zveřejnění této informace přispěje k lepšímu
<br> fungování telekomunikačních služeb pro všechny Zákazníky,tedy i pro obyvatele Vaší obce <.>
Jakékoli dotazy jsme připraveni Zodpovědět na adrese: vviadreni-dotazv@cetin.cz
<br> S přátelským pozdravem
<br> 4/848
<br> XXXX XXXXXXXX
Generální ředitel
<br> Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>
<br>
<br> ıˇčo: 04084063
<br> Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.se sídlem Olšanská 2681/6,Praha 3,PSČ 130 00 <,>
reg.u Městského soudu v Praze spis.Zn.B 20623
www.cetin.cz

Načteno

edesky.cz/d/324723

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz