« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Zveřejnění záměru - přijmout dodatek 9/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru - přijmout dodatek 9/2019
ZÁMĚR
<br> OBEC BOHÁŇKA
Zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) - dále XXX XXXXX
<br> záměr přijmout dodatek č.X k nájemní smlouvě
<br> Obec Boháňka zveřejňuje záměr přijmout dodatek k nájemní smlouvě s firmou
Zdravotnický holding Královéhredeckého kraje,a.s.ze dne 31.10.2012 ve věci
pronájmu prostoru pro technologické zařízení komunikační sítě WAN.Předmětem
dodatku je úprava výše nájemného a změna podmínek ukončení nájemní smlouvy <.>
<br> M.Korbel
Mst.obce Boháňka
<br> V Boháňce dne 1.9.2019
<br> Vyvěšeno dne 1.9.2019 Sejmuto dne :

Načteno

edesky.cz/d/3246776


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz