« Najít podobné dokumenty

Obec Želatovice - Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Želatovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Želatovice[11].xlsx [0,01 MB]
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 689 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.13/7 77 zemědělská stavba budova bez čp/če,zemědělská stavba,na parcele 13/7 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 266 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.13/9 77 zemědělská stavba budova bez čp/če,zemědělská stavba,na parcele 13/9 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 35 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/6 60000 jiná stavba budova bez čp/če,jiná stavba,na parcele 510/6 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 19 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/8 60000 jiná stavba budova bez čp/če,jiná stavba,na parcele 510/8 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 19 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/10 60000 jiná stavba budova bez čp/če,jiná stavba,na parcele 510/10 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 19 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/12 60000 jiná stavba budova bez čp/če,jiná stavba,na parcele 510/12 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 20 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/14 60000 jiná stavba budova bez čp/če,jiná stavba,na parcele 510/14 11000
Přerov Želatovice Želatovice OPO 001 Neznámý vlastník adresa neznámá 17318160010 1 1 19 zastavěná plocha a nádvoří Želatovice 795801,č.510/16 60000 jiná...
výzva[7].doc [0,03 MB]
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu § 1045,odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne 14.1.2014 Ing.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel

Načteno

edesky.cz/d/3246581

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Želatovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz