« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - Obj. 5/2019 Dětské hřiště Gorilla Adelade.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obj. 5/2019 Dětské hřiště Gorilla Adelade.
Mm SO +\fo „wg až SVČ/) 24 <,>
<br> (; € 110 to\
<br> Lefay s.r.o.POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY ? Dodavatel: 1 Přijatý doklad 5.: 20191557
<br> Lefay s.r.o._ „
<br> Vácšavské náměstí 832/19 Odbefate“ lC= 00271357
<br> 110 00 Praha 1 Pfovozovnaí D1Č
<br> prodejna dětských hřišť Píce OBEC BOHÁNKA.4 Kutnohorská 455/765,-
<br> IČ.0224321,109 0 P h 10 Bohemka 27
<br> D1Č: c2022432n () ra & 50801 Boháňka
<br> Mobil: +420 608556797
<br> E-maílz piccošino©emaitcz
<br> Česko Tel.: 808304848 Objednávka 6.: 192101632 ; Konečný příjemce.Přijatý dokšad č.: 20191557 ',<.>.<.> XXXXX XXXXXX.Bohaňka XX
<br> Forma uhredy.Pnkazem XXXXX Hořice
<br> Datum zápisu: 02.05.2019
<br> Označení dodávky Množství „Leena Seva Cena %DPH DPH Kč Celkem
<br> Závazné u Vás objednáváme dětské hřiště Goršila Adelade certifikované dle normy EN—71 do privátního sektoru —
<br> 01-2058-APzDětské hřiště Gonna 1 ks 129 999,00 107 431.17 21% 22 567.83 129 999,00
<br> Adeiade
<br> DPszřepravníspolečnost DPD 1 ks 0,00 0,00 21% 0,00 0,00
<br> prevod:Bankovní převod 1 ks 0,00 0,00 0% 0,00 0,00
<br> Součet potožek „ 107 431.17 22 567,83 129 999,00
<br> CELKEM K UHRADE 129 999,00
<br> Emailzou©bohankac2
<br> Vystavil: XXXXXXX - operátor X piccolino©emaich
<br> “©“Tv'Xl'lu—M/ŠÚXÉ Páč/Ž “%““ ) 3“ 3 "333“ 33 V KLÍČ! „_ > / „
<br> laygnf GCK/MÁ MMC DLE DON/CÚU
<br> v PAR/EK 15 LC“ _ pon/152 (,c' && L&M
<br> Převzal: Razítko:
<br> : Ekonomický a informační systém POHODA
<br> R'N- ÚRCŽ 27 //“\ 308 01 Hz/
<br> až“ WK
<br> l l 1 l l
<br> l
<br> „ ( \ \ *_\ 10013 513 7153,„i;/„24 ; /2 (9 € 110 101
<br> _Lefay s.r.o.PoTszENi PŘlJETÍ OBJEDNÁVKY ) Dodavatel: Přijatý doklad o.: 20191557
<br> Lefay s.r.o.„ _
<br> Vácšavské náměstí 832/18 oů?-fam“ “3 00271357
<br> 110 00 Praha 1 Piavozovnaí DlČ=
<br> prodejna dětských hřišť Plcc OBEC BOHÁNKA
<br> lČ: 02243211 “"Who's“ 455/755 Boháňka 27
<br> DlČ: cz02243211 109 00 Praha 10 50801 Boháňka
<br> Mobil; +420 608556797
<br> E-mail: picooíino©emallcz
<br> Česko Tel.: 808304848
<br> Obj...

Načteno

edesky.cz/d/3246082

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz