« Najít podobné dokumenty

Obec Vratěnín - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vratěnín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2019
Obec Vratěnín,[čo 00637122
<br> Schválené r02počtové opatření č.5/2019
<br> KEO4 1.6.3 UROOG
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Příjmy XXX XXX Org orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 4222 00341 0.00 250 000,00 250 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů Celkem za Par: 0,00 250 000,00 250 000,00 * V 1031 2111 750 000,00 170 000,00 920 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků čelkem ža Pár: 1031' 750 000,00 170 000,00 ' 920 000.00 Pěstební činnost 3613 2324 0,00 25 000,00 25 000,00 Pňjaté nekapitálové příspěvky a Celkem za Par: 3613 0,00 25 000,00 25 000.00 Něbytové hospodářství ' 3639 2111 3 600,00 2 000,00 5 600,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Čelkem za Par: 3030 3 600,00 2 000,00 Š 600,00 Komunální služby'a úzernnf rozvoj 6310 2141 800,00 200,00 1 000,00 Příjmy z úroků (část).Celkem za Par: 5310 000,00 200,00 1 000,00 Obecné přrgmy a výdaje z finančních PřÚmy celkem 754 400,00 447 200,00 1 201 600,00
<br> 1/4
<br> Obec Vratěnín,|čo 00637122
<br> KEO4 1.6.3 UROOG
<br> Rozpočtové změny 3 důvodovou zprávou
<br> Výd aje XXX XXX Org orgZ N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název
<br> 1031 5011 248 700,00 90 000,00 338 700,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 1031 5031 62 200,00 45 000,00 107 200,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1031 5032 22 400,00 18 000,00 40 400,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1031 5038 1 100,00 1 000,00 2 100,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1031 5169 370 000,00 35 000,00 405 000,00 Nákup ostatních služeb
<br> Celkem za Par: 1031 704 400,00 189 000,00 893 400,00 Pěstební činnost 2143 5169 5 400,00 1 200,00 6 600,00 Nákup ostatních služeb
<br> Celkem za Par: 2143 5 400,00 1 200,00 6 600,00 Cestovní ruch 2219 5011 25 000,00 5 000,00 30 000,00 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma 2219 5031 6 300,00 2 000,00 8 300,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2219 5032 2 300,00 700,00 3 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<br> Celkem za Par: 2219 33 600,00 7 700,00 41 300,0...

Načteno

edesky.cz/d/3245926


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vratěnín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz