« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Oznámení o konání zastupitelstva kraje - 19.9.2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_obce[2].docx [0,05 MB]
JIHOČESKÝ kraj
Mgr.XXXXX XXXXXXX
hejtmanka kraje
U Zimního stadionu XXXX/X
XXX 76 České Budějovice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
České Budějovice 6.září 2019
<br>
V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění
<br>
s v o l á v á m
<br>
23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 19.září 2019 od 10:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasedání se koná ve velkém zasedacím sále
Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2 <,>
České Budějovice,2.podlaží <.>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha:
Návrh programu 23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br>
Návrh programu 23.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
dne 19.září 2019
<br>
<br> 1.Zahájení
1.Slib nového člena zastupitelstva kraje
1.Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 14.6.do 4.9.2019
1.Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
1.Návrh volby přísedících krajského soudu
1.Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na výškovou techniku
1.Realizace projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ a jeho financování z rozpočtu JCCR
1.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Č.Budějovice,a.s <.>
1.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,a.s <.>
1.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>
1.Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,a.s <.>
1.Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,a.s <.>,„Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice,a.s.“ v rámci 121.výzvy OPŽP - kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje,a zrušení usnesení č.195/2019/ZK-22
1.Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště Č.Budějovice a.s <.>
1.Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s <.>
1.Realizace projektu „Modernizace sil.II/156 ...

Načteno

edesky.cz/d/3245543

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz