« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Referent odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlášení zde
M Ě S T O S T U D É N K A
tajemník městského úřadu
<br> nám.Republiky 762,742 13 Studénka
<br>
1
<br> VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje v souladu se zákonem
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení č.6/2019
pro obsazení pracovního místa
<br> REFERENT/REFERENTKA ODBORU STAVEBNÍHO ŘÁDU <,>
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE
<br> Jedná se o pracovní místo s pracovním poměrem na dobu určitou – zástup po dobu dočasné
nepřítomnosti úředníka (pracovní neschopnost,mateřská a rodičovská dovolená) – s těmito
požadavky a podmínkami pro uchazeče:
<br> Druh práce: referent/referentka přípravy a realizace investic
<br> Odbor městského úřadu: stavebního řádu,územního plánování a rozvoje
<br> Počet obsazovaných míst: 1
<br> Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody s vybraným
uchazečem
<br> Zařazení: úředník
<br> Platové zařazení: 10.platová třída (platový tarif od 19.760 Kč do 29.740 Kč podle délky
započitatelné praxe) v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost přiznání osobního příplatku v souladu
se zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: město Studénka,Městský úřad Studénka <.>
<br> Charakteristika vykonávané práce:
• příprava a zabezpečování procesu zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy
a vnitřních předpisů města <,>
• vyhodnocování podkladů a požadavků na provedení výběrových řízení podaných
jednotlivými odbory městského úřadu,organizačními složkami,příspěvkovými organizacemi
apod.<,>
• koordinace podkladů a požadavků podaných příslušnými odbory s požadavky zastupujícího
zadavatele <,>
• provádění a administrace e-aukcí <,>
• zajišťování realizace investičních akcí a větších oprav včetně dozorování průběhu realizace <,>
• prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace...

Načteno

edesky.cz/d/3244865

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz