« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 102.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 102.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: 03 243%) vyvěšena dne: M Statutární město Ostrava
<br> iifiěstský obvod Hrabová sňata dne: Úřad městského obvodu za správnost:
<br> souběžně zveřejněna na internetu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník úřadu
<br> vyhlašuie výběrové řízení č.2/2019 na obsazení pracovního místa úředníka v rámci Uřadu městského obvodu Hrabová
<br> Druh práce: referent
<br> Odbor úřadu: odbor stavebně správní Počet obsazovaných míst: 1
<br> Zařazení: úředník
<br> Místo výkonu práce: území městského obvodu Hrabová,pracoviště Bažanova 174/4,Ostrava-Hrabová
<br> Platové zařazení: 10.platová třida podle délky uznané praxe,vsouladu snařízením vlády č.34112017 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a Správě,smožností přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Delka pracovního poměru: doba neurčitá Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení od 1.11.2019 nebo dle dohody
<br> Charakteristika vykonávané práce:
<br> — výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací III.a W.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů.a podle zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br> — agenda vraků automobilů
<br> - údržba depravního značení a orientačního systému (značení ulic)
<br> — zajištění organizace zimní údržby
<br> — vydávání povolení kácení a ořezů zeleně,nařízení náhradní
<br> výsadby Bažanova 4.720 00 Ostrava uč conan; 45? DíČ cz oos45 453 352%,%$? % 1f3 umvw.ostrava-hrabova.cz Císlo účtu 19-1 84493535910800 “35 *" "* ' “'
<br> 2/3
<br> Předpoklady:
<br> Požadované vzdělání:
<br> Jiné požadavky:
<br> Požadované doklady:
<br> Přihláška musí obsahovat:
<br> - správa veřejné zeleně — agenda odpadového hospodářství
<br> dle 5 4 zákon...

Načteno

edesky.cz/d/3244859

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz