« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Opatření obecné povahy při nedostatku vody č.13/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_706837424_0_2019-32668.pdf (206.79 kB)
Městský úřad Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník
tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,www.mesto-rakovnik.cz,ISDS: qb9bqrd <,>
<br> Městský úřad Rakovník
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: OZP01/32668/2019/Ku
Č.J.: MURA/42560/2019
<br> PID:
<br> MURAX00S5FGQ
MURAX00S5FGQ
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX DiS <.>
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
mkucerova@murako.cz msmekalova@murako.cz
<br> DATUM: 5.9.2019
Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/32668/2019/Ku <.>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY č.13/2019
<br>
Městský úřad Rakovník,odbor životního prostředí,jako příslušný správní orgán podle § 11 odst.1 písm.a)
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104
odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů,ve veřejném zájmu a to s platností
<br> OD 5.9.2019
<br> podle ustanovení § 109 odst.1 a v souladu s ustanovením § 115a vodního zákona
<br> ODVOLÁVÁ A RUŠÍ
<br> zákaz odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém správním území obce s rozšířenou působností
Rakovník pro účely mytí aut,zalévání hřišť,trávníků,napouštění nádrží a bazénů,který byl stanoven opatřením
obecné povahy č.j.MURA/32687/2019 ze dne 1.7.2019 <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Městský úřad Rakovník,jako příslušný vodoprávní úřad,na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních
tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích,pod úrovní Q355,vodoprávní
úřad s okamžitou platností a na dobu neurčitou,zakázal odběr povrchových vod z vodních toků a nádrží v celém
správním obvodu ORP Rakovník,a to k účelu zalévání hřišť,trávníků,mytí aut,napouštění nádrží a bazénů <.>
Jelikož odpadly důvody pro stanovení zákazu odběru povrchových vod z vodních toků a nádrží,rozhodl
vodoprávní úřad opatřením obecné...

Načteno

edesky.cz/d/3243560

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz