« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 101.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 101.pdf
11?
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Statutární město Ostrava _.ČZ O? 2 „ Dmnátor písemnost ev.c.: 40! Ěůzva ?] ka vyvěšena dne: 6.“).297 sňata dne:
<br>,<,> za správnost: + P OZVA NI souběžně zveřejněna internetu
<br> na 8.zasedání zastupitelstva města,které se uskuteční dne 18.září 2019 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.— zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor — schvaleni programu zasedání - volba ověřovatelů zápisu z 8.zasedání ZM - informace o ověření zápisu ze 7.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 — 11.30 hod.— přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.— dotazy,připomínky a podněty občanů města — projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.— přestávka
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> 2.Dotazy.připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX.MBA,p_rimátor:
<br> X.Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy
<br> 4.Memorandum o vzájemné spolupráci a pomoci
<br> 217
<br> Statutární město Gstrava
<br> primátor ĚÉQŽĚÉĚGĚ ŠŠŠ
<br> lí) <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v projektu “POTEnT“ v rámci mezinárodního programu Interreg Europe
<br> Smiouva o dotaci k projektu CLAIRO v rámci evropského dotačního titulu Urban Innovative Actions
<br> Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu “Ostravou na alternativní pohon II“ v rámci Národního programu Životní prostředí
<br> Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová,Strategická průmyslová zóna Ostrava—Mošnov,Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko—technologický park za I.pololetí ro...

Načteno

edesky.cz/d/3241119

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz