« Najít podobné dokumenty

Obec Troskovice - Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Troskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
Licence: D7VA
<br> strana 1 ' 9 XCRGBZUC / EUC
<br> (01012018 / 01012018)
<br> Obec Troskovice
<br> flv: “P“ a» W:- „“T“
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč)
<br> aaa; óOŠŠÉŘŘĚÉ * ;; : 4 :.<.>.;.: identifikační.číslo ' 00276201 název Obec Troskovice ulice.č.p.Troskovice - Jivina 6 obec Rovensko pod Troskami PSČ.pošta 512 63 “Kontaktní—ůdaže'f-"— == ' ' '.„.- -- - telefoní 481381 214 fax e-mail ou.troskovice©craj.cz \MMN stránky www.craj.czltroskovice
<br> 'ÚGplŘUšíi-zí údaje-organizace“ - ' _
<br> thah-závěr'éčdéhdúčžů i " - '
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> lí.Plnění rozpočtu výdajů
<br> íII.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy & obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> -X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.l) GORDIC spol.s r.o <.>
<br> Mirek
<br> Stra'uš 2 / 9 xcncszuc / zac (01012018 / 01012018) LNĚNI ROZPOCTU PŘÍJMÚ /:rr SchiráJený rozpočet Rozmarné změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 973 900,00 2 027 110,00 2 151 520,78 Nedaňové příjmy 882 200,00 1 884 508,00 ' 1 740 331,10 Kapitálové příjmy 1 000,00 1 000,00 Pňjate transfery 82 900,00 443 900,00 443 900.00 Příjmy celkem 2 940 000,00 4 356 518,00 4 335 751,88 it:—8151111110100 polážékšttěngiiovéhošrtaavimzpoacvé Skladby schválenýmpočef " Rožmana změnách“ — ' :* '“ ' Skwsčnost 1111 Daň z přij.fyz.osob ze záv.činnosti & fun.pož.355 000.00 355 000.00 398 083,12 1112 Daň z přijmu fyz.osob ze samost.výdělčínnosti 10 000,00 10 000,00 9 294,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 33 000,00 33 000,00 36 692,16 111 Dané z příjmů fyzických osob 398 000,00 398 000,00 442 9_70,27 1121 Daň z p...

Načteno

edesky.cz/d/3239408

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Troskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz