« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Příloha č.1
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech ma'etkovy'ch
<br> Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2
<br> Výzva
<br> podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni vkatastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni vkatastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictvi uvedene nemovitostí u místně příslušného pracovište Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týka,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www jjzsvmcz v sekci „Nabídka majetkď.v části „Nedostatečná určitě idenlilikovaní vlastníci' <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v 5 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> V Praze dne lng.XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> generální ředitel
<br> Informace pro veřejnost
<br> iNFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.255/1013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon),který v š 54 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úzswvn údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V š 55 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech & nejednolnačným vlastnlkem evidencí,tuto evidenci zveřejnit na svých Internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jeho...

Načteno

edesky.cz/d/3238851

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz