« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná Lhota - Pozvánka na 8. zasedání ZO dne 12.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 8. zasedání ZO dne 12.9.2019
OBEC Tvarožná Lhota
tel.518 337 726,www.tvarozna-lhota.cz
<br>
<br>
Entente florale Europe 2008 * Vesnice roku JMK 2012 * stříbrná Vesnice roku 2012 * mimořádná Cena Rady Evropy za krajinu 2015
<br>
Obec Tvarožná Lhota IČO : 00285412 Tel.518 337 726
Tvarožná Lhota 190 DIČ : CZ00285412 Fax.518 337 726
696 62,pošta Strážnice Bankovní spojení : e-mail : obec@tvarozna-lhota.czČeská spo-
řitelna http://www.tvarozna-lhota.cz
č.ú.: 1446646329/0800
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br> Starostka obce svolává 8.zasedání zastupitelstva obce do zasedací místnosti obecního úřadu
ve čtvrtek 12.9.2019 v 19:00 hodin <.>
<br> Program :
<br> 1.Uvítání,schválení programu
<br> 2.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Volba návrhové komise
<br> 4.Informace z výborů a komisí
<br> 5.Darovoací smlouva mezi Obcí Tvarožná Lhota a VaK Hodonín na nemovité věci:
<br> KANALIZACE: stoka A,stoka AB,stoka OSAB,stoka AB2,stoka AC,stoka AD,stoka AD2,stoka AD3 <,>
<br> stoka AE
<br> VODOVOD: řad S,řad M1.řad O,řad N,řad R,řad R1,stavbu vodovodu k ZTV Zelničky
<br> ČOV Tvarožná Lhota - Lučina
<br> 6.Kupní smlouva mezi Obcí Tvarožná Lhota a VaK Hodonín,pozemky pod ČOV Lučina
<br> 7.Smlouvy na pozemky ( pronájem,kupní a prodejní smlouvy) - nabídka A.Tomčala
<br> 8.Smlouvy ostatní,smlouvy podepsané
<br> 9.Různé
<br> - informace o průběhu pozemkových úprav – směny dle žádostí občanů
<br> - informace o průběhu letošních investic
<br> - vypsání VŘ na realizaci trailů pod Travičnou SO01
<br> - investice pro rok 2019 – kotelna ZŠ,klimatizace + fotovoltaika OU,ZTV II.etapa <,>
<br>
<br> 10.Diskuze
<br> 11.Závěr
<br>
Ve Tvarožné Lhotě 4.7´9.2019 XXXXXXX XXXXXX
starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : 10.7.2019,vyvěšeno i v elektronické podobě
Sňato:
<br>
<br>
OBEC Tvarožná Lhota
tel.518 337 726,www.tvarozna-lhota.cz
<br>
<br>
Entente florale Europe 2008 * Vesnice roku JMK 2012 * stříbrná Vesnice roku 2012 * mimořádná Cena Rady Evropy za krajinu 2015
<br>
Obec Tvarožná Lhota IČO : 00285412 Tel.518 3...

Načteno

edesky.cz/d/3238808

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz