« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01082019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 01082019
“Ě 122 695 930: 736 258 586
<br> Leškovice 3/8: 582 82 Golčův Jankov : V.leskovicehbfěleskmácehbcz
<br> Obecní úřad Leškovice
<br> ZÁPIS ZE ZASEDANí ZASTUPITELSTVA OBCE LESKOVICE
<br> poř.číslo: 01/08/2019
<br> konané dne: 26.8.2019 v 19:00 hod.V zasedací místnosti OÚ
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Leškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:05 hodin starostou obce panem Michalem („dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (Z celkového počtu šesti členů
<br> zastupitelstva) takže zastupitelstvo je usnášeníschopně ( š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele:
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXX Červencla a XXXX XXXXX Valu a zapisovatelem XXXX XXXXXX Michala <.>
<br> Hlasování: Pro: X členů,Proti: 0 členů,Zdrželi se: 0 členů
<br> Usnesení č.l bylo schváleno <.>
<br> Schválení programu:
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění bodů v programu.Před hlasováním
<br> dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Leškovice schvaluje následující program zasedání:
<br> 1/6 01082019
<br> *? ?22 695 930736 258 586 leskovicehbgzleskovic ehb.cz
<br> Obecní úřad Leškovice Leškovice 38: 582 82 Golčův Jeníkov
<br> 1) Nabídka Strom Praha a.s.na koupi komunálního traktoru X950R
<br> II) KSUS Vysoč...

Načteno

edesky.cz/d/3236527

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz