« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 100.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 100.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: 1/97 47
<br> vyvěšena dne: M—
<br> Statutámš město Ostrava Sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ___.___ městský obvod Michálkovice za Správnost:____fš__ souběžně zveřejněna n internetu
<br> Rozpočtové opatření ze dne 3.9.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice schválila na svém zasedání dne 3.9.2019 usnesením 03231RMOš3—Mšchi1 822125 rozpočtové opatření,kterým se
<br> - sníží výdaje na š 6409 položka 5901 0 2511300,— Kč ' zvýší výdaje na 5 3429 položka 6121 ORJ 165 ORG 1600016000000 o 251.000,- Kč ' sníží výdaje na © 3429 položka 6121 ORJ 165 02 3595 o 1 053.000; Kč - zvýší výdaje na % 3429 položka 6121 ORJ 165 UZ 3595 ORG 1600016000000 o 1 053.000,— Kč - sníží výdaje na 5 3429 položka 6121 ORJ 165 0 107000,- Kč
<br> - zvýší výdaje na © 3429 položka 6121 ORJ 165 ORG 1600016000000 0 107000,— Kč
<br> Yveta Bučková účetní
<br> Čs.armády 106.745 00 Ostrava i_č 00845 451 DIČ cz 00845 451 %!CHALKGWCE www.míchalkovíce.cz Císlo účtu 1649303369!0800
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> Rozpočtové opatření ze dne 3.9.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice souhlasila na svém zasedání dne 3.9.2019 usnesením č.0317RN10b- Nlich1l1822i25 s rozpočtovým opatřením zastupitelstva města,kterým se
<br> - zvýší příjmy na položka 4116 ÚZ 13015 0 93.000,— Kč - zvýší výdaje na Š 4399 položka 5011 ORJ 161 ÚZ 13015 0 93.000,- Kč
<br> Yvela Bučková účetní
<br> Čs.armády 100.715 00 Ostrava 153 00845 451 DiČ CZ 00845 451 %!CHÁLKÚWCE wwr.míchalkovice.cz Císlo účtu 1649303369/0800
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice
<br> Rozpočtové opatření ze dne 3.9.2019
<br> Rada městského obvodu Michálkovice schválila na svém zasedání dne 3.9.2019 usnesením 63241Rř51ůb—kššoš1íž 622126 rozpočtové opatření,kterým se
<br> - sníží výdaje na % 6409 položka 5901 0 60.000,- Kč
<br> ' zvýší výdaje na © 6399 položka 5362 0 60.000,- Kč ' sníží výdaje na & 6409 položka 5901 0 20000,- Kč ' zvýší v...

Načteno

edesky.cz/d/3234916


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz