« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Kramolín - Pozvánka na zasedání ZO 12.9.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Kramolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín 13 - 344 01 Domažlice - tel.379 497 683
<br> Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
<br> V souladu s ustanovením § 92 zákona č,128/2000 Sb.o obcích v platném znění
<br> svolávám
<br> 13.veřejné zasedání zastupitelstva obce Nový Kramolín <,>
které se uskuteční
<br> ve čtvrtek dne 12.září 2019 od 19:00 hodin
v prostorách obecního úřadu v Novém Kramolíně
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,volba ověřovateiů zápisu a urČeni zapisovatele
2.Připomínky k zápisu a kontrola plnění usnesení ze zasedání minulého
3.Seznámení s navrženým programem jednání
4.Vysvětlení probihajÍcÍ stavby chodníku v Novém Kramolíně ze strany vedení obce
5.Projednáni Čerpáni rozpoČtu v tomto roce
6.Návrh geometrického plánu na vytýčení dvou stavebních pozemkŮ u nádraží a Části
mÍstnÍ komunikace tamtéž
<br> 7 Žádost o pronájem volné zahrádky č 4 u bytovek dle zveřejněného záměru
8.RŮzné
9.Diskuze,závěr
<br> V Novém Kramolíně dne 4.září 2019 <.>
<br> XXXX XXXXXXXX,starostka obce
<br> ty '":jAX Á" č.q.//O

Načteno

edesky.cz/d/3233830

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Kramolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz