« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - 5.Vrbické posvícení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

posvícení program_Stránka_2.jpg (236.26 kB)
5.VRBICKE POSVI’CENI’
<br> CELODENN1 PROGRAM 21.9.2019
<br> dopoledne
<br> 11:00 svéceni boiich muk
spoleéné se spolkem Prézdné Domy
polm’ cesta za Vrbici smérem k Dékovu (bude znaéeno)
<br> odpoledne
<br> 16:30 zahéjeni Vrbického posvicenl’
zveme véechny sousedy,znémé i neznémé,pFételé,kamarédy <,>
podporovatele a pocestné najii 5.roém’k obnovené tradice
posvicem’ <.>
<br> historicky poprve’ se v naéem kostele uskuteém’
v 17:00 benefiéni koncert
péveckého sboru HARMONIE,pod vedenim KateFiny
STOLOVE a Jifiho KURKY
<br> vstupnéje dobrovolné
vy’téiek z koncertu bude pouiit na obnovu kostela
<br> Budeme rédi,pokud pFinesete p0 sousedsku
néco dobrého k zakousnutl' 6i k pitI' <.>
Na éepu Bakalé? 11 °
Posezem’ i venkovm’ ohniété zajiéténo
<br> Téél’me se na Vés
<br> Spolek,<,> Zachrar'mme Vrbici”,spolek Prézdné Domy,pévecky sbor Harmonie Louny
posvícení program_Stránka_1.jpg (373.91 kB)
se koné v sobotu
<br> 21.zéfi 2019 0d 17 hodin
<br> v kostele Povyéeni sv.KFiie ve Vrbici.’ :1;
' ‘ ' '«3-3 77-4
1 1 <.>,“

Načteno

edesky.cz/d/3232972

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz