« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Návrh rozpočtu DSO Vodovod Landštejn na rok 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

N á v r h Obec Budíškovice.doc [0,08 MB]
N á v r h r o z p o č t u DSO Vodovod Landštejn na rok 2019
Příjmy
<br>
<br>
<br>
Paragraf
Položka
Název
Rozpočet 2018
Upravený 10/2018
Návrh 2019
<br> 2310
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
0
20 449,00
0,00
<br> 2310
2132
Nájemné od provozovatele
16 928 000,00
16 928 000,00
18 064 096,00
<br> 2310
2139
Ostatní příjmy z pronájmu
/radiokomunikace,D1Net/
41 000,00
41 000,00
31 000,00
<br> 6310
2141
Kreditní úrok
2 000,00
2 000,00
2 000,00
<br> Celkem
<br>
16 971 000,00
16 991 449,00
18 097 096,00
<br> Výdaje
<br>
<br>
<br>
2310
5021
Ostatní osobní výdaje
240 000,00
240 000,00
240 000,00
<br> 2310
5031
Pojistné na sociální zabezpečení
55 000,00
55 000,00
55 000,00
<br> 2310
5032
Pojistné na zdravotní pojištění
22 000,00
22 000,00
22 000,00
<br> 2310
5137
DHDM
10 000,00
10 000,00
<br>
20 000,00
<br> 2310
5139
Nákup materiálu
0,00
50 000,00
50 000,00
<br> 2310
5151
Studená voda
150 000,00
150 000,00
150  000,00
<br> 2310
5154
Elektrická energie
80 000,00
80 000,00
0,00
<br> 2310
5164
Nájemné
3 000,00
3 000,00
1 000,00
<br> 2310
5166
Poradenské,konzultační služby
15 000,00
15 000,00
20 000,00
<br> 2310
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
200 000,00
150 000,00
<br> 2310
5171
Opravy a udržování
1 600 000,00
3 700 000,00
<br>
<br> 5171
Šoupata a hydranty
<br>
1 815 000,00
<br>
5171
Telemetrické stanice
<br>
181 500,00
<br>
5171
Čerpací stanice
<br>
605 000,00
<br>
5171
Opravy a udržování rezerva
<br>
1 098 500,00
<br> 2310
5173
Cestovné
5 000,00
5 000,00
5 000,00
<br> 2310
5175
Občerstvení
10 000,00
10 000,00
10 000,00
<br> 6399
5362
Platby daní a poplatků státu
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
<br> 6399
5365
Platby daní a poplatků kraj.ob.a st <.>
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
<br> 2310
6121
Nákup technického zhodnocení
500 000,00
500 000,00
471 000,00
<br> 2310
6121
Rekonstrukce sociálního zařízení ÚV
3 800 000,00
1 600 000,00
1 300 000,00
<br> 2310
6121
Projekty
<br>
1 000 000,00
<br> 2310
6121
Zdvojení vodovodního řadu
<br> Dačice-Kostelní Vydří
...

Načteno

edesky.cz/d/3232764

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz