« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení 2019/04 ze 7. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 2019/04 ze 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 8. 2019
USNESENÍ č.2019/04
<br>
ze 7.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 26.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu XXXXXXXXX XXXX a Tomáše Lyka <,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1.schvaluje budoucí nabytí a následné uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky
<br> parc.č.473/2,ostatní plocha,ostatní komunikace,výměra 2 557 m2,parc.č.474/3 <,>
<br> orná půda,výměra 69 m2,parc.č.568/260,trvalý travní porost,výměra 70 m2,parc <.>
<br> č.3717,lesní pozemek,výměra 327 m2,parc.č.5110/27,orná půda,výměra 803 m2 <,>
<br> parc.č.5110/41,orná půda,výměra 145 m2,parc.č.5112/96,orná půda,výměra 2
<br> 072 m2,parc.č.5130/592,ostatní plocha,ostatní komunikace,výměra 50 m2,parc <.>
<br> č.6114/143,ostatní plocha,ostatní komunikace,výměra 54 m2,vše v k.ú.Popovice u
<br> Uherského Hradiště,od XXXXXXXXXXXXXX,bytem XXXXXXXX,XXXXX,za celkovou
<br> kupní cenu Kč 130.000,- s tím,že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do
<br> katastru nemovitostí uhradí kupující <.>
<br> 2 <.>
<br> a.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č <.>
<br> 1215/57,zahrada,o výměře 206 m2,k.ú.Popovice u Uherského Hradiště,za
<br> kupní cenu 15,- Kč/m2 (tj.za celkovou kupní cenu Kč 3.090,-) paní XXXXXXXXXXXX <,>
<br> bytem XXXXXXXXX,XXXXXX,s tím,že správní poplatek pro vklad vlastnického
<br> práva do katastru nemovitostí uhradí kupující <,>
<br> b.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
<br> parc.č.1215/1 v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště,v geometrickém plánu č <.>
<br> 637 81/2018 označeného parcelním číslem 1215/177,o výměře 15 m2,za kupní
<br> cenu Kč 100,za 1 m2 (tj.za celkovou kupní cenu Kč 1.500,-) paní XXXXXXXXXXX <,>
<br> bytem XXXXXXXX,XXXXXX,s tím,že správní poplatek pro vklad vlastnického práva
<br> do katastru nemovitostí uhradí kupující <,>
<br> c.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č <...
bez názvu
USNESENÍ č.2019/03
<br>
z 6.zasedání zastupitelstva obce Popovice
<br> konaného dne 17.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce:
<br>
<br> určuje zapisovatele Jitku Novákovou,ověřovatele zápisu Tomáše Malinu a XXXX
<br> Vlčnovského,volí do návrhové komise Martina Slováčka.<,>
<br> schvaluje program zasedání <,>
<br> 1 <.>
<br> a.schvaluje poskytnutí dotace na úhradu provozních a mzdových nákladů spojených
<br> s poskytováním sociálních služeb pro občany Popovic (na územ obce nebo v
<br> pobytových a ambulantních zařízeních žadatele) realizovaných v období
<br> 1.1.- 31.12.2019 ve výši Kč 12.000,- pro Charitu Uherské Hradiště,Velehradská
<br> třída 247,686 01,Uherské Hradiště,IČ: 44018886 <,>
<br> b.neschvaluje poskytnutí příspěvku na podporu konání Javorinských slavností
<br> konaných 28.7.2019 pro Bratrství Čechů a Slováků Javořina,z.s.<,>
<br> tř.Masarykova 119,698 01,Veselí nad Moravou,IČ: 07889763 <,>
<br> c.neschvaluje poskytnutí příspěvku na provoz krizové linky 116 111 ve výši
<br> Kč 7.500,- pro Linku bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,181 02,Praha 8,IČ: 61383198 <,>
<br> d.neschvaluje poskytnutí finančního daru na zabezpečení letošního ozdravného
<br> pobytu těžce zdravotně postižených dětí pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně
<br> postižených dětí v ČR,z.s <.>,Klub RADOST,Barákova 23,796 01,Prostějov <,>
<br> IČ: 47922281 <,>
<br> e.neschvaluje poskytnutí finančního daru na podporu poskytovaných služeb pro
<br> Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA,Na Stavidle 1266 <,>
<br> 68601,Uherské Hradiště,IČ: 65267991 <,>
<br> 2.schvaluje převod a následné uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č.5019/2
<br> v k.ú.Popovice u Uherského Hradiště,v geometrickém plánu č.613-45/2017
<br> označeného dílem „b“,o výměře 17 m2,za kupní cenu 100,- Kč/m2 (tj.za celkovou
<br> kupní cenu 1.700,- Kč) paní LXXXXXXXXXXXXXXXX,bytem XXXXXXXXXXXXXXX,s tím <,>
<br> že správní poplatek pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
<br> kupují...

Načteno

edesky.cz/d/3232544

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz