« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4/2019
Obec Popovice,Popovice 303,686 04,IČ: 00291269
<br> Rozpočtové opatření č.4/2019 obce Popovice
<br> třída text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.4
<br> rozpočet po
<br> změnách v rozpočtu
<br> 1 Daňové příjmy - odvod ze ZPF,správní popl <.>,DPFO 22 12 302 090
<br> 2 Nedaňové příjmy - dřevo,využití KD,pojistné náhrady 74,6 588 600
<br> 4 Přijaté transfery - ÚP VPP 53,1 893 100
<br> Příjmy celkem 149,7 13 783 790
<br> paragraf text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.4
<br> rozpočet po
<br> změnách v rozpočtu
<br> 1014 Ozdravov.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p -70 80 000
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000
<br> 1031 Pěstební činnost - služby 80 233 500
<br> 1070 Rybářství 50 000
<br> 2143 Cestovní ruch - čl.příspěvek MRDP 10,9 60 900
<br> 2212 Silnice -20,9 229 100
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací -50 200 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 105 500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 800 000
<br> 3113 Základní školy - neinv.příspěvek ( sběr papíru ) 6,6 1 406 600
<br> 3314 Činnosti knihovnické 98 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 600 000
<br> 3326 Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kult <.>,nár.50 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovac.prostředků 150 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 798 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým - Charita 10 17 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 230 000
<br> 3632 Pohřebnictví 930 000
<br> 3636 Územní rozvoj 300 000
<br> 3639 Kom.služby a územní rozvoj jinde nezařazené - pozemky 130 150 000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 590 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb.a kom.) 120 000
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 80 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - ÚP VPP 53,1 853 100
<br> 4359 Ost.služby a činnosti v ob...
bez názvu
Obec Popovice,Popovice 303,686 04,IČ: 00291269
<br> Rozpočtové opatření č.3/2019 obce Popovice
<br> třída text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.3
<br> rozpočet po změnách
<br> v rozpočtu
<br> 1 Daňové příjmy 12 280 090
<br> 2 Nedaňové příjmy - přeplatek el.energie za rok 2018 56 514 000
<br> 4 Přijaté transfery 811 000
<br> Příjmy celkem 56 13 605 090
<br> paragraf text
<br> rozpočtové
<br> opatření č.3
<br> rozpočet po změnách
<br> v rozpočtu
<br> 1014 Ozdravov.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.p 150 000
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 3 000
<br> 1031 Pěstební činnost - postřik 3,5 153 500
<br> 1070 Rybářství 50 000
<br> 2143 Cestovní ruch 50 000
<br> 2212 Silnice 250 000
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000
<br> 2292 Dopravní obslužnost 105 500
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 800 000
<br> 3113 Základní školy 1 400 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické 98 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury - pasport KD,slévárna 600 000
<br> 3326 Pořízení,zachov.a obnova hodnot míst.kult <.>,nár.50 000
<br> 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovac.prostředků 150 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 798 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým 7 000
<br> 3631 Veřejné osvětlení 230 000
<br> 3632 Pohřebnictví 930 000
<br> 3636 Územní rozvoj 300 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 000
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 590 000
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než neb.a kom.) 120 000
<br> 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 80 000
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 800 000
<br> 4359 Ost.služby a činnosti v oblasti sociální péče 223 000
<br> 5212 Ochrana obyvatelstva 0
<br> 5213 Krizová opatření 2 000
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 500
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3232543

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz