« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na 5.veřejné zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 5.veřejné zasedání
O b e c Otěšice
<br> P o z v á n k a
<br> Svolávám v souladu s § 103,odst.5 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> v platném znění 5.zasedání Zastupitelstva obce Otěšice
<br> na pondělí 9.září 2019 od 18,00 hodin
<br> do budovy OÚ Otěšice <.>
<br>
<br> PROGRAM :
<br> 1.Zahájení a schválení programu
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Zpráva z činnosti OÚ Otěšice v mezidobí
4.Zpráva o hospodaření v mezidobí a rozpočtové změny IV.aV./2019
5.Projednání dotace a finančního příspěvku k udržení místní prodejny
<br> Coop
<br>
6.Projednání pronájmu části obecního pozemku p.č.1461/1 o výměře
138 m² v k.ú.Otěšice zapsaného na listu vlastnictví 10001 <.>
<br> 7.Projednání záměru k prodeji obecního pozemku o výměře
16m² p.č.1956/11v katastrálním území Otěšice zapsaném na listu
vlastnictví na listu 10001 <.>
<br> 8.Projednání záměru k prodeji části obecního pozemku o výměře cca 22 m²
z p.č.1965/11 v katastrálním území Otěšice zapsaném na listu vlastnictví
na listu 10001 <.>
<br>
<br> 9.Projednání směny obecních pozemků:
v k.ú.Otěšice ve vlastnictví obce Otěšice:
<br> 1) pozemek parc.č.901/479 (o výměře 1998m2) vzniklý oddělením od
<br> stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> 2) pozemek parc.č.901/478 (o výměře 1951m2) vzniklý oddělením od
<br> stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> 3) pozemek parc.č.901/477 (o výměře 1911m2) vzniklý oddělením od
<br> stávajícího pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> 4) pozemek parc.č.901/476 (o výměře 960m2) vzniklý oddělením od stávajícího
<br> pozemku parc.č.901/358 dle geometrického plánu č.147-171/2017 <,>
<br> za pozemky různých vlastníků,které se nacházejí v k.ú.Otěšice:
<br> 1) pozemky parc.č.1977/68,parc.č.2255/54 (o celkové výměře 1911 m2) a
<br> pozemek parc.č.1977/76,vzniklý oddělením od stávajícího pozemku parc.č <.>
<br> 1977/1 (o výměře 87m2) dle geometrického plánu č.146-171/2017 <,>
<br> 2) pozemky parc...

Načteno

edesky.cz/d/3229880

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz