« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - Usnesení z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří dne 22.8.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
POMEZÍ NAD OHŘÍ
<br> USNESENÍ
<br> Z jednání zastupitelstva obce Pomezí nad Ohří ze dne 22.8.2019
<br> 20 schvaluie:
<br> 33/19 - Žádost o příspěvek pro Patrika Hrice na rehabilitaci ve výši 150.000,-Kč
<br> 34/19 — Uzavření veřejnoprávní smlouvy na příspěvek na rehabilitací Patrika Hrice,kdy bude poskytnuto 150.000,-Kč
<br> 35/19 — Návrh bezplatného převodu části p.p.č.26/1 k.ú.Dolní Hraničná firmě Chevak Cheb a.s.za konkrétně specifikovaných podmínek,které budou smluvně zajištěny
<br> 36/19 — Rozšíření smlouvy o zápůjčku pro manžele Máchoví o účel instalace tepelného čerpadla
<br> 37/19 — Uzavření smlouvy na příspěvek ve výši 40.000,-Kč na rok 2020 pro HZS KK 38/19 — Žádost o pronájem p.p.č.226/29,600/ 10,600/12 vše v k.ú <.>
<br> Pomezí nad Ohří od SPÚ ČR
<br> 39/19 — Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ - věcné břemeno a dohoda o umístění stavby IV-12-0014815/VBOZ
<br> 40/19 — Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ - věcné břemeno a dohoda o umístění stavby IV-12-0014784/VB02
<br> 41/19 — Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ - věcné břemeno a dohoda o umístění stavby IV-12-0014755/V802
<br> 42/19 —- Zřízení knihovny na obecním úřadě,která bude vedena Chebskou městkou knihovnou
<br> 43/19 — Zřízení knihobudky v prostorách u kostela Sv.Jakuba Většího
<br> 44/19 — Vypsání výběrového řízení na nového dodavatele svozu odpadu
<br> 45/19 —— Vypořádání pozemků s KSÚS KK v rámci výstavby průtahu
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> Ing.Zdeněk „ 'LU místostarost obc

Načteno

edesky.cz/d/3229654

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz