« Najít podobné dokumenty

Obec Havraň - Obec Havraň - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Havraň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Typ: PDF dokument, Velikost: 47.31 kB
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
<br> starostka obce Havraň podle ustanovení 5 15 odst.1 a 2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu CR a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje,že
<br> 1.Ve dnech 27.1edna 2017 od 14.00 do 22.00 hod.a 28.1edna 2017 od 8.00 do 14.00 hod.se uskuteční volby do Senátu Parlamentu CR
<br> V případě konání 2.kola voleb do Senátu se volby uskuteční ve dnech 3.února 2017 od 14.00 do 22.00 hod.a 4.února 2017 od 8.00 do 14.00 hod
<br> E\)
<br> Místem konání voleb jsou následující volební okrsky pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
<br> Volební okrsek č.1 volební místnost: Havraň čp.ll — budova obecního úřadu
<br> pro občany z obce Havraň a Saběnice
<br> Volební okrsek č.2 volební místnost: budova požární zbrojnice v Moravěvsi
<br> pro občany z obce Moravěves
<br> 3.Nejpozději 3 dny přede dnem voleb budou hlasovací lístky dodány všem voličům.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V případě konání 2.kola voleb do Senátu budou hlasovací lístky pouze ve volební místnosti <.>
<br> 4.Volič hlasuje osobně,zastoupení není přípustné.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství Ceské republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem Ceske' republiky) <.>
<br> 5.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní <.>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů obecní úřad Havraň a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.Volit mimo volební místnost může však pouze na území svého volebního kr u <.>
<br> o sk.0 TB
<br> Ž.N* „w /
<br> '“Áů " w
<br> Zděnka metanová
<br> V Havraní dne 1 7,will; ZUŠ? starostka obce Havraň

Načteno

edesky.cz/d/3228486


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Havraň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz