« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Rozpočtové opatření č.8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.8/2019
Obec Horní Slivno KEO-W 1.11.2907U006x
<br> <.>,<.>.<.>.<.>.zpracováno: 2.9.2019 2 r.l 1 Ro poctove opat ení c 8 20 9 strana: 1 PRÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X; XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 080 000.00 100 000.00 980 000,00 Daň z příjmů fyzosob ze záv.Č 2) 000000000 0000 0000 1121 000 770 000.00 10 000,00 780 000.00 Daň z příjmů právnických osol:- 3) 000000000 0000 0000 1211 000 1 834 074,00 100 000,00 1 934 074.00 Daň z přidané hodnoty Paragraf 0000 celkem: 3 484 074,00 210 000,00 3 694 074,00 * Org: 0000 celkem: 3 484 074,00 210 000.00 3 094 074,00 PŘÍJMY celkem 3 404 074,00 210 000,00 3 594 074,00 VYDAJ E N+Z+ Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2212 5171 000 130 000.00 200 000.00 330 000.00 Úpravy.:' a udržování Paragraf 2212 celkem: 130 000.00 200 000,00 330 000,00 Silnice * 5) 000000000 0000 3745 5155 000 23 000.00 10 000.00 33 000.00 Pohonné hmoty a maziva - veizeleň Paragraf 3745 celkem: 23 000,00 10 000,00 33 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Org: 0000 celkem: 153 000,00 210 000,00 353 000,00 VÝDAJE celkem 153 000,00 210 000,00 363 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8í2019
<br> výdaje byly navýšeny na opravu silnice v zahradách a pohonné hmoty,příjmy byly navýšeny na daních z příjmu fyz.osob a na dani 2 přidané hodnoty a právnických osob.Rozpočtové opatření je vyrovnané <.>
<br> V souladu s ustanovením š.16 zákona c',—25072000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 3872019 na zasedání dne 26.08.2019 <.>
<br> Zpracoval: Jitka Feitova dne: 2.9.2019

Načteno

edesky.cz/d/3226159


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz