« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceNeznámí vlastníci 334,0 kB 10,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 9809/SKO/2019-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/9022/2019-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 502
<br> E-MAIL: Jana.Valouskova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Vrbčany
25
28002 Vrbčany
<br> DATUM: 28.8.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust <.>
§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce.Data k 1.8.2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na
úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2019
<br>
2019-08-28T13:04:56+0200
bez názvu
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Vrbčany XXXXXXXXXX X 4 9 lesní pozemek Vrbčany 785873,č.549/8 163
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Vrbčany XXXXXXXXXXX X 4 9408 orná půda Vrbčany 785873,č.364/60 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Vrbčany XXXXXXXXXXX X 4 5897 orná půda Vrbčany 785873,č.526/11 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXX XXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Vrbčany XXXXXXXXXXX X 4 5782 orná půda Vrbčany 785873,č.535/3 459
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX Mauergasse X.a <.>,Liesing,Vídeň,Rakouská republika 1347262204 1 1 392 trvalý travní porost Vrbčany 785873,č.238 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX Mauergasse X.a <.>,Liesing,Vídeň,Rakouská republika 1347262204 1 1 147 trvalý travní porost Vrbčany 785873,č.242 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX Mauergasse X.a <.>,Liesing,Vídeň,Rakouská republika 1347262204 1 1 94 ostatní plocha manipulační plocha Vrbčany 785873,č.631/4 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX Mauergasse X.a <.>,Liesing,Vídeň,Rakouská republika 1347262204 1 1 4733 ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.241/1 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXXXX XXXXXX Mauergasse X.a <.>,Liesing,Vídeň,Rakouská republika 1347262204 1 1 935 ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.239 157
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO XXXXXXX XXXXXX č.p.XXX,XXXXX Vrbčany XXXXXXXXXX X 1 43 zahrada Vrbčany 785873,č.75/7 206
Kolín Vrbčany Vrbčany OFO Schneiderová Vilemína Mauergasse 5.a <.>,Liesing,Videň,Rakouská republika 1347342204 1 1 11096 ostatní plocha neplodná půda Vrbčany 785873,č.241/3 215
<br>
List2
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/3225716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz