« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Opatření obecné povahy 609,8 kB 235,4 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Příloha č.1 k č.j.41508/2019-MZE-16212
<br>
Kraj Okres Obec s rozšířenou působností (ORP) Název katastrálního území (KÚ) Kód KÚ
<br>
Stránka 1 z 37
<br>
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Adamov u Českých Budějovic 600032
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Bavorovice 639583
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borek u Českých Budějovic 607525
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Borovnice u Českých Budějovic 702056
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Branišov u Dubného 633615
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Branišovice u Římova 745642
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Břehov 794147
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakov u Českých Budějovic 656747
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čakovec 656755
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Čejkovice u Hluboké nad Vltavou 618993
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Červený Újezdec 668460
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice České Vrbné 622729
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Češnovice 721093
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dasný 624781
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dehtáře u Českých Budějovic 794155
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobrá Voda u Českých Budějovic 622320
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dobřejovice u Hosína 645524
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dolní Stropnice 745651
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doubravice u Nedabyle 702064
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Doudleby 631400
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Drahotěšice 631833
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubičné 633534
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Dubné 633623
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Habří u Lipí 683990
Jihočeský kraj České Budějovice České Budějovice Haklovy Dvory 636797
Jihočeský kra...
bez názvu
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH17445/2019-16212
Č.j.: 41508/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková,CSc <.>
Telefon: 221812748
E-mail: Vera.Sobotkova@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 30.8.2019
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br>
I <.>
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
„2.5.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od
ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin
z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování
reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem
lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu
lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa
a k zalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br>
<br>
<br>
<br> 41508/2019-MZE-16212 2
<br> s reprodukčním materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím
dotčena.“
<br>
II <.>
<br>
Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se
nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy ...

Načteno

edesky.cz/d/3225715

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz