« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvvánka ZK 05/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br> Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 29.8.2019
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.05/2019,které se bude konat dne 10.9.2019
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.04/2019
2.Zpráva o činnosti rady kraje,zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první
<br> pololetí roku 2019
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Žádost městyse Štoky o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky – návrh
<br> na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
5.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární
<br> ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana
a IZS.Dodatek ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
<br> 6.Smlouva o partnerství a spolupráci s asociací Trophée Mille,organizace soutěže
Trophée Mille Česká republika
<br> 7.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za
společenskou odpovědnost“
<br> 8.Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - poskytnutí
příspěvků na provoz na úhradu rostoucích provozních nákladů pro zřizované
nemocnice
<br> 9.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zvýšení příspěvku na provoz
u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,příspěvkové organizace
<br> 10.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici
Pelhřimov,příspěvkovou organizaci na financování generální opravy planární
gamakamery oddělení nukleární medicíny
<br> 11.Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – vrácení zápůjč...

Načteno

edesky.cz/d/3225604

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz