« Najít podobné dokumenty

Město Klimkovice - Uzavírka Klimkovice-Josefovice, autobusové spojení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klimkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
*KUMSX022ILJF*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy a chytrého regionu
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692
<br>
<br> Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu
<br>
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
Vyjádření dopravního úřadu k uzavírce
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor dopravy,jako dopravní úřad podle ustanovení § 34 odst.1 písm <.>
b) zák.č.111/1994 Sb <.>,o silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů,a jako dotčený dopravní úřad podle
ustanovení § 39 odst.1 písm.g) vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v y d á v á pro potřeby omezení obecného užívání
při provádění stavby: ČOV A KANALIZACE PRO OBEC KLIMKOVICE – JOSEFOVICE
vydává s o u h l a s uzavírkou sil.III/46417 v úseku mezi křižovatkou se sil.II/647 a sil.III/4654 <.>
<br> Termín uzavírky: od 1.4.2019 do 31.8.2019
<br> Po dobu uzavírky nebudou obslouženy zastávky Klimkovice,Josefovice,Jednota a Klimkovice,Josefovice <,>
rozcestí.Na jednání bylo domluveno nově obsluhovat zastávku Klimkovice,u rybníčku,která musí být vložena
do licence a následně předložit ke schválení výlukový jízdní řád <.>
V době uzavírky od 1.4.2019 do 8.6.2019 bude níže uvedené linky obsluhovat dopravce
ARRIVA MORAVA a.s <.>
<br> Linka Dopravce
<br> 880674 Hlubočec- Pustá Polom- Kyjovice- Zbyslavice- Olbramice Klimkovice- Ostrava ARRIVA MORAVA a.s <.>
<br> 880679 Zbyslavice- Olbramice- Klimkovice- Vřesina- Ostrava ARRIVA MORAVA a.s <.>
<br> 882679 Zbyslavice-Klimkovice-Vřesina-Ostrava ARRIVA MORAVA a.s <.>
<br> Následně v době uzavírky od 9.6.2019 do 31.8.2019 bude výluku veřejné linkové osobní dopravy
obsluhovat dopravce Transdev Morava s.r.o <.>
<br> Objízdná trasa výše uvedených linek bude vedena obousměrně po silnici II/647 – ul.Lidická – ul.Olbramická –
ul.U Fary – ul Klimkovická (si...

Načteno

edesky.cz/d/3224444


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klimkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz